Stage

Een belangrijk onderdeel van het onderwijs op Limes Praktijkonderwijs is de stage. In de eerste twee leerjaren bereiden wij de leerlingen voor op de praktijk, waarna zij in het derde jaar beginnen met een snuffelstage.

Snuffelstage (leerjaar 3)

Op snuffelstage ga je in groepjes een dagdeel stage lopen onder begeleiding van een docent of onderwijsassistent. Het uitgangspunt is dat de leerlingen wennen aan diverse facetten van het bedrijfsleven, zoals op tijd komen, je netjes gedragen, vaardigheden aanleren, motivatie en inzet tonen, initiatief nemen en collegiaal zijn. Op school maken de leerlingen een verslag na iedere periode.  Na de snuffelstage wordt een praktijkassessment afgenomen. Bij voldoende score wordt er gezamenlijk gezocht naar een stageplaats. Mocht het onvoldoende zijn dan volgt een extra periode van begeleide snuffelstage.

Individuele stage (leerjaar 3)

Na een voldoende beoordeling bij het praktijkassessment gaan de leerlingen op individuele stage. In het derde leerjaar lopen zij een dag per week stage. Dit wordt in het vierde jaar uitgebreid naar twee dagen.
Tijdens deze stage krijgen wij een goed beeld van uw zoon of dochter. De stage vindt plaats in de sector waar de passie van de leerling ligt. Specifieke vaardigheden in deze sector en het ontwikkelen van een goede werkhouding staan centraal.

Plaatsingsstage (leerjaar 4 en 5)

In het 4e en 5e leerjaar gaan leerlingen twee tot drie dagen per week stage lopen.  Deze plaatsingsstage is bedoeld om leerlingen een grotere kans te geven op een arbeidsplaats die blijvend is. Deze stage is erop gericht leerlingen te plaatsen binnen het bedrijf en ze te helpen aan een arbeidscontract of hen voor te bereiden op een vervolgopleiding.