.

De scholen gaan dicht, maar het onderwijs op afstand gaat door. We vragen nu nadrukkelijk aan leerlingen te doen wat door school van ze wordt gevraagd en aan de ouder(s)/verzorger(s) om hun kind(eren) hierin te motiveren.

Op maandag 16 maart 2020 zijn alle leerlingen en ouder(s)/verzorger(s) door de teamleiders geïnformeerd over wat er van hen thuis verwacht wordt deze week. Per week gaan we werken met een weektaak die op de maandagochtenden uiterlijk om 11:00 uur zal worden gemaild door de teamleider. Op deze weektaak staat wat de leerlingen thuis moeten en/of kunnen doen. Op deze weektaak staat ook hoe zij contact kunnen opnemen met hun mentor over de weektaak.