Diplomaspreekuur

Jij / u bent van harte welkom op het diplomaspreekuur op maandag 10 februari om 9.30-11.00 uur.