Eerste lesdag

Deze dag volgen de leerlingen de lessen volgens hun rooster.