Examen praktijkonderwijs

Vandaag vindt het PRO-examen plaats op school.