Voortgangsgesprekken

Vandaag vinden de voortgangsgesprekken tussen mentor, ouders en leerling plaats.