Voortgangsgesprekken

Vandaag vinden de gesprekken over de voortgang van uw kind plaats met de mentor. U ontvangt hiervoor een uitnodiging van de mentor.