Voortgangsgesprekken

Vandaag zijn de laatste voortgangsgesprekken van dit schooljaar met de mentor, en eventueel praktijkdocenten, van uw kind. De mentor stuurt de planning van deze gesprekken.