Voortgangsgesprekken

Vandaag zijn de gesprekken over de voortgang van uw kind gepland met de mentor. U ontvangt hiervoor via de mentor een uitnodiging.