WAT IS BORIS?


Boris is een aanpak die jongeren uit het VSO en PrO helpt om een stage en/of arbeidsplek te vinden. Een school die met deze ‘Boris Aanpak’ werkt krijgt nuttige instrumenten om leerlingen daarbij te helpen. Neem bijvoorbeeld de Boris Werkverkenner, waarmee scholen de ‘7 kenmerken’ van jongeren in beeld kunnen brengen. Daarmee kunnen zij, samen met de leerling, effectief op zoek gaan naar geschikte stagebedrijven. Bij het Boris Praktijkloket kunnen scholen Praktijkverklaringen (erkend door de branche) aanvragen als een leerling een of meerdere Werkprocessen beheerst.

Bron: www. borislijn.nl