Maandag 8 juni zal het examen plaatsvinden. Op woensdag 10 juni worden alle leerlingen gebeld door de mentor en horen zij of zij geslaagd zijn voor het examen. Mocht een leerling op moeten gaan voor het herexamen, ontvang de leerling op woensdag 10 juni via een e-mail een tijd van de mentor. Het herexamen zal plaatsvinden op donderdag 18 juni en de leerling ontvangt deze dag dan ook de uitslag. Op maandag 6 juli staat de diplomering gepland. De diplomering wordt dit jaar anders vormgegeven dan normaal. Hierover volgt snel meer informatie.

Voor verdere vragen over het diploma Praktijkonderwijs kunnen zowel leerlingen als ouder(s)/verzorger(s) terecht bij de examencommissie via het e-mailadres: h.vanderbent@limes-katwijk.nl.