Omdat de scholen weer open gaan, zullen er voorlopig geen corona-updates meer komen op deze pagina. Indien de situatie wijzigt, zullen wij deze pagina weer updaten.

3-06-2020 | Update mail aan ouders en leerlingen

Beste leerlingen/Geachte ouder(s)/verzorger(s) van klas 1 tot en met klas 4,

Heropening deze week.

De afgelopen twee schooldagen mochten we weer! Tot dusver is alles heel goed verlopen. Complimenten aan de leerlingen hoe zij dit hebben opgepakt, dank!

Natuurlijk kan er altijd iets beter. De vraag aan alle leerlingen om niet te vroeg op school te zijn. We begrijpen dat jullie weer heel graag naar school willen, maar hierdoor verzamelen zich te veel leerlingen in het gebied rondom de school waardoor 1,5 meter afstand houden niet meer mogelijk is.

 

Jaarplanning tot en met zomervakantie.

Datum Activiteit Toelichting
Tot en met einde schooljaar. Masterklassen (sportklas, toneelklas etc.) Alle masterklassen vervallen en gaan dus niet door.
Maandag 8 juni 2020. Eindexamen klas 5. Alle leerlingen van klas 1 tot en met klas 4 vrij. Dit om het examen zo goed en veilig mogelijk te kunnen laten verlopen voor de leerlingen van klas 5.
Maandag 29 juni tot en met dinsdag 30 juni 2020, beide dagen van 15:00 uur tot 21:00 uur. Voortgangsgesprekken De voortgangsgesprekken met leerlingen en ouder(s)/verzorger(s) worden op school georganiseerd, uiteraard met 1,5 meter afstand.

Ouder(s)/verzorger(s) ontvangen een uitnodiging per e-mail van de mentor.

Maandag 6 juli 2020. Diplomering Vandaag is de diplomering van de leerlingen uit klas 5 live te volgen via de Facebookpagina Limes Praktijkonderwijs.
Maandag 6 juli tot en met vrijdag 10 juli 2020. Inhaalweek Alleen de leerlingen die hun opdrachten uit de examenmap niet hebben behaald worden op school verwacht. Welke leerlingen dit zijn en wanneer zij worden verwacht tijdens de inhaalweek wordt bekend gemaakt tijdens de voortgangsgesprekken.
Maandag 13 juli tot en met vrijdag 17 juli 2020. Organisatieweek. Leerlingen vrij en school open voor voorbereiding nieuwe schooljaar voor medewerkers.
Maandag 20 juli tot en met vrijdag 28 augustus 2020. Zomervakantie. School gesloten.

 

Mocht u naar aanleiding van deze e-mail vragen hebben, dan vragen wij jullie in eerste instantie contact op te nemen met de mentor.

Namens de schoolleiding,

Met vriendelijke groet,

Piet Keijzer

directeur

25-05-2020 | Update mail aan ouders en leerlingen

Beste leerlingen /Geachte ouder(s)/verzorger(s) van klas 1 tot en met klas 4,

In deze mail geven wij een update over de laatste stand van zaken met betrekking tot het coronavirus.

Meldingen coronavirus.

Tot op heden hebben wij nog geen melding gekregen dat er bij één van onze leerlingen of medewerkers het coronavirus is vastgesteld.

Weektaak maandag 25 tot en met vrijdag 29 mei 2020.

Vanmorgen maandag 25 mei 2020 ontvangen alle leerlingen en ouder(s)/verzorger(s) via de teamleider de weektaak voor maandag 25 tot en met vrijdag 29 mei 2020. Ook in deze weektaak ligt de nadruk op de examenopdrachten uit de examenmap voor zowel de theorie- als de praktijkvakken.

Mochten er op dit moment vragen zijn over het virus in het algemeen, dan verwijzen wij naar het RIVM of de GGD. Voor informatie over hoe wij als school omgaan met het virus verwijzen wij jullie naar de website van onze school. Daar staat ook alle informatie die alle leerlingen en ouder(s)/verzorger(s) tot dusver gekregen hebben. Voor verdere dringende vragen kunnen jullie mailen naar directeur@limes-katwijk.nl.

Tot vanmiddag bij Radio Limes (14:00 uur)! Ook ontvangen alle leerlingen en ouder(s)/verzorger(s) vanmiddag per e-mail het plan onderwijs vanaf 2 juni 2020.

Met vriendelijke groet,

Piet Keijzer

directeur

20-05-2020 | Update mail aan ouders en leerlingen

Beste leerlingen /Geachte ouder(s)/verzorger(s) van klas 1 tot en met klas 4,

In deze mail geven wij een update over de laatste stand van zaken met betrekking tot het coronavirus.

Meldingen coronavirus.

Tot op heden hebben wij nog geen melding gekregen dat er bij één van onze leerlingen of medewerkers het coronavirus is vastgesteld.

Samenvatting:

 • vanwege het coronavirus is onze school dicht tot en met maandag 1 juni 2020 (Tweede Pinksterdag);
 • onze school geeft tot die tijd onderwijs op afstand door het werken met weektaken voor zowel de theorie- als praktijkvakken als opdrachten uit de examenmap via de teamleider per e-mail;
 • de stages van klas 3 en klas 4 gaan tot en met maandag 1 juni 2020 niet door tenzij het stagebedrijf dit vraagt in overleg met ouder(s)/verzorger(s);
 • vanaf dinsdag 2 juni 2020 gaat onze school open. Op 25 mei 2020 informeren we alle leerlingen en ouder(s)/verzorger(s) van klas 1 tot en met klas 4 over hoe we open gaan;
 • de leerlingen en ouder(s)/verzorger(s) van klas 5 zijn apart geïnformeerd hoe de leerlingen uit klas 5 hun onderwijscarrière op onze school afsluiten;
 • en in de diverse updates worden leerlingen & ouder(s)/verzorger(s) op de hoogte gehouden van ontwikkelingen en verdere maatregelen.

Persconferentie gisteren.

Gisteren hebben we de bevestiging gekregen dat ook het voorgezet onderwijs vanaf 2 juni 2020 weer open gaat onder bepaalde maatregelen en adviezen vanuit het ministerie en RIVM. Aanstaande maandagmiddag worden alle leerlingen en ouder(s)/verzorger(s) per e-mail op de hoogte gebracht van de onderwijsorganisatie vanaf 2 juni 2020.

Weektaak maandag 25 tot en met vrijdag 29 mei 2020.

Aanstaande maandag 25 mei 2020 ontvangen alle leerlingen en ouder(s)/verzorger(s) via de teamleider de weektaak voor maandag 25 tot en met vrijdag 29 mei 2020. Ook in deze weektaak ligt de nadruk op de examenopdrachten uit de examenmap voor zowel de theorie- als de praktijkvakken.

Jaarplanning.

Datum Activiteit Besluit
Vanaf 16 maart 2020 tot en met 1 juni 2020 Masterklassen (sportklas, toneelklas etc.) Alle masterklassen vervallen tot en met dinsdag 5 mei 2020
Maandag 23 maart 2020 Toneelvoorstelling toneelklas Verplaatst naar een later moment
Donderdag 21 mei tot en met vrijdag 22 mei 2020 Hemelvaart Leerlingen en medewerkers vrij.
Maandag 25 mei 2020, 14:00 uur – 15:00 uur Live uitzending Radio Limes, inclusief quiz Extra toegevoegd aan de jaarplanning.
Maandag 1 juni 2020 Tweede Pinksterdag Leerlingen en medewerkers vrij.
Dinsdag 2 juni 2020 Studiedag. / Start onderwijs op school De studiedag gaat niet door, het wordt de eerste onderwijsdag op school voor leerlingen en medewerkers.

 

Mochten er op dit moment vragen zijn over het virus in het algemeen, dan verwijzen wij naar het RIVM of de GGD. Voor informatie over hoe wij als school omgaan met het virus verwijzen wij jullie naar de website van onze school. Daar staat ook alle informatie die alle leerlingen en ouder(s)/verzorger(s) tot dusver gekregen hebben. Voor verdere dringende vragen kunnen jullie mailen naar directeur@limes-katwijk.nl.

Na de persconferentie van gisterenavond heb ik het gevoel van: ’’Yes… we mogen weer!!!’’. We zien er als school naar uit om de leerlingen weer te ontmoeten. We zijn daarom druk bezig met het plan hoe we weer open gaan. Om teleurstelling te voorkomen wil ik alvast wel aangeven dat de school niet open gaat zoals normaal. Dit is vanwege de maatregelen en adviezen niet mogelijk. Door bijvoorbeeld de 1,5 meter afstand is het mogelijk om met 5 leerlingen in een lokaal te zitten. Aanstaande maandag horen jullie hoe en wat. Voor nu: geniet van het lange Hemelvaartsweekend en tot maandag via de e-mail!

Met vriendelijke groet,

Piet Keijzer

directeur

18-05-2020 | Update mail aan ouders en leerlingen

Beste leerlingen /Geachte ouder(s)/verzorger(s) van klas 5,

Meldingen coronavirus.

Tot op heden hebben wij nog geen melding gekregen dat er bij één van onze leerlingen of medewerkers het coronavirus is vastgesteld.

Exameneisen.

Vandaag krijgen alle leerlingen van klas 5 terugkoppeling over de exameneisen. De leerlingen die niet voldoen aan de exameneisen worden vandaag gebeld door de examencommissie. De leerlingen die wel voldoen aan de exameneisen krijgen vandaag een bevestiging per e-mail.

In beide gevallen worden ouder(s)/verzorger(s) ook geïnformeerd per e-mail.

Mochten er op dit moment vragen zijn over het virus in het algemeen, dan verwijzen wij naar het RIVM of de GGD. Voor informatie over hoe wij als school omgaan met het virus verwijzen wij jullie naar de website van onze school. Daar staat ook alle informatie die alle leerlingen en ouder(s)/verzorger(s) tot dusver gekregen hebben. Voor verdere dringende vragen kunnen jullie mailen naar directeur@limes-katwijk.nl.

Mocht u naar aanleiding van deze e-mail vragen hebben, dan vragen wij jullie in eerste instantie contact op te nemen met de mentor.

@leerlingen: Succes met de laatste loodjes!

Met vriendelijke groet,

Piet Keijzer

directeur

15-05-2020 | Update mail aan ouders en leerlingen

Beste leerlingen /Geachte ouder(s)/verzorger(s) van Limes Praktijkonderwijs,

In deze mail geven wij een update over de laatste stand van zaken met betrekking tot het coronavirus.

Meldingen coronavirus.

Tot op heden hebben wij nog geen melding gekregen dat er bij één van onze leerlingen of medewerkers het coronavirus is vastgesteld.

Samenvatting:

 • vanwege het coronavirus is onze school dicht tot en met maandag 1 juni 2020 (Tweede Pinksterdag);
 • onze school geeft tot die tijd onderwijs op afstand door het werken met weektaken voor zowel de theorie- als praktijkvakken als opdrachten uit de examenmap via de teamleider per e-mail;
 • de stages van klas 3 en klas 4 gaan tot en met maandag 1 juni 2020 niet door tenzij het stagebedrijf dit vraagt in overleg met ouder(s)/verzorger(s);
 • vanaf dinsdag 2 juni 2020 gaat onze school waarschijnlijk open. Op 25 mei 2020 hopen we alle leerlingen en ouder(s)/verzorger(s) van klas 1 tot en met klas 4 te kunnen informeren over hoe we eventueel open gaan;
 • de leerlingen en ouder(s)/verzorger(s) van klas 5 zijn apart geïnformeerd hoe de leerlingen uit klas 5 hun onderwijscarrière op onze school afsluiten;
 • en in de diverse updates worden leerlingen & ouder(s)/verzorger(s) op de hoogte gehouden van ontwikkelingen en verdere maatregelen.

Weektaak maandag 18 mei tot en met woensdag 20 mei 2020.

Aanstaande maandag 18 mei ontvangen alle leerlingen en ouder(s)/verzorger(s) de weektaak voor maandag 18 mei tot en met woensdag 20 mei 2020. Deze weektaak kent dus werk voor drie schooldagen, dit vanwege Hemelvaart.

Jaarplanning.

Datum

Activiteit

Besluit

Vanaf 16 maart 2020 tot en met 1 juni 2020

Masterklassen (sportklas, toneelklas etc.)

Alle masterklassen vervallen tot en met dinsdag 5 mei 2020

Maandag 23 maart 2020

Toneelvoorstelling toneelklas

Verplaatst naar een later moment

Dinsdag 19 mei 2020, 15:00 uur – 16:30 uur

Medezeggenschapsraad

Online via TEAMS.

Donderdag 21 mei tot en met vrijdag 22 mei 2020

Hemelvaart

Leerlingen en medewerkers vrij.

Maandag 25 mei 2020, 14:00 uur – 15:00 uur

Live uitzending Radio Limes, inclusief quiz

Extra toegevoegd aan de jaarplanning.

Maandag 1 juni 2020

Tweede Pinksterdag

Leerlingen en medewerkers vrij.

Dinsdag 2 juni 2020

Studiedag. / Start onderwijs op school

De studiedag gaat niet door, het wordt de eerste onderwijsdag op school voor leerlingen en medewerkers.

Mochten er op dit moment vragen zijn over het virus in het algemeen, dan verwijzen wij naar het RIVM of de GGD. Voor informatie over hoe wij als school omgaan met het virus verwijzen wij jullie naar de website van onze school. Daar staat ook alle informatie die alle leerlingen en ouder(s)/verzorger(s) tot dusver gekregen hebben. Voor verdere dringende vragen kunnen jullie mailen naar directeur@limes-katwijk.nl.

Nog 1,5 schoolweek en dan mogen we hopelijk meer naar school dan nu. Voor nu een goed en gezond weekend!

Met vriendelijke groet,

Piet Keijzer

directeur

12-05-2020 | Update mail aan ouders en leerlingen

Beste leerlingen /Geachte ouder(s)/verzorger(s) van Limes Praktijkonderwijs,

In deze mail geven wij een update over de laatste stand van zaken met betrekking tot het coronavirus.

Meldingen coronavirus.

Tot op heden hebben wij nog geen melding gekregen dat er bij één van onze leerlingen of medewerkers het coronavirus is vastgesteld.

Plan van aanpak onderwijs na 1 juni 2020.

Op dit moment zijn we als schoolleiding bezig met het plan van aanpak voor ons onderwijs vanaf 2 juni 2020. Met de eventuele maatregelen en adviezen is dit een grote uitdaging. Hoe kun je 1,5 meter afstand houden in een lokaal? Hoe kunnen we het trappenhuis binnen de looproutes inzetten? Veel vragen die niet direct makkelijk op te lossen zijn. Uiteindelijk moet het een plan worden die voldoet aan de dan geldende maatregelen en adviezen vanuit het ministerie en RIVM. Zo kunnen onze leerlingen veilig naar school en onze collega’s veilig hun werk doen.

In de eerste ideeën tot nu toe zien we dat het onderwijs vanaf 2 juni 2020 zeker niet ’’normaal’’ wordt. Het rooster volgen zoals voor de coronacrisis is onmogelijk met alle maatregelen en adviezen. Door bijvoorbeeld de 1,5 meter afstand te organiseren zijn we er achter gekomen dat er naast de docent nog maximaal 5 leerlingen bij kunnen in een lokaal. Uitgangspunt is zo veilig en gestructureerd mogelijk open te gaan voor onze leerlingen. We verwachten alle leerlingen en ouder(s)/verzorger(s) op 25 mei 2020 het plan te kunnen presenteren via de e-mail. Tot die tijd houden we jullie op de hoogte waar we mee bezig zijn.

Mochten er op dit moment vragen zijn over het virus in het algemeen, dan verwijzen wij naar het RIVM of de GGD. Voor informatie over hoe wij als school omgaan met het virus verwijzen wij jullie naar de website van onze school. Daar staat ook alle informatie die alle leerlingen en ouder(s)/verzorger(s) tot dusver gekregen hebben. Voor verdere dringende vragen kunnen jullie mailen naar directeur@limes-katwijk.nl.

@leerlingen: succes vandaag met de weektaak!

Met vriendelijke groet,

Piet Keijzer

directeur

11-05-2020 | Update mail aan ouders en leerlingen

Beste leerlingen /Geachte ouder(s)/verzorger(s) van Limes Praktijkonderwijs,

In deze mail geven wij een update over de laatste stand van zaken met betrekking tot het coronavirus.

Meldingen coronavirus.

Tot op heden hebben wij nog geen melding gekregen dat er bij één van onze leerlingen of medewerkers het coronavirus is vastgesteld.

Weektaak maandag 11 mei tot en met vrijdag 15 mei 2020.

Vanmorgen ontvangen alle leerlingen en ouder(s)/verzorger(s) de weektaak voor maandag 11 mei tot en met vrijdag 15 mei 2020.

Mochten er op dit moment vragen zijn over het virus in het algemeen, dan verwijzen wij naar het RIVM of de GGD. Voor informatie over hoe wij als school omgaan met het virus verwijzen wij jullie naar de website van onze school. Daar staat ook alle informatie die alle leerlingen en ouder(s)/verzorger(s) tot dusver gekregen hebben. Voor verdere dringende vragen kunnen jullie mailen naar directeur@limes-katwijk.nl.

Vanmiddag is er weer Radio Limes! De 15-bingonummers kunnen nog tot 14:30 uur worden gemaild naar p.keijzer@limes-katwijk.nl of appen via Teams. Tot straks!

Met vriendelijke groet,

Piet Keijzer

directeur

08-05-2020 | Update mail aan ouders en leerlingen

Beste leerlingen /Geachte ouder(s)/verzorger(s) van Limes Praktijkonderwijs,

In deze mail geven wij een update over de laatste stand van zaken met betrekking tot het coronavirus.

Meldingen coronavirus.

Tot op heden hebben wij nog geen melding gekregen dat er bij één van onze leerlingen of medewerkers het coronavirus is vastgesteld.

Samenvatting:

 • vanwege het coronavirus is onze school dicht tot en met maandag 1 juni 2020 (Tweede Pinksterdag);
 • onze school geeft tot die tijd onderwijs op afstand door het werken met weektaken voor zowel de theorie- als praktijkvakken als opdrachten uit de examenmap via de teamleider per e-mail;
 • alle stages gaan tot en met maandag 1 juni 2020 niet door tenzij het stagebedrijf dit vraagt in overleg met ouder(s)/verzorger(s);
 • vanaf dinsdag 2 juni 2020 gaat onze school waarschijnlijk open. Rond 20 mei 2020 hopen we alle leerlingen en ouder(s)/verzorger(s) van klas 1 tot en met klas 4 te kunnen informeren over hoe we eventueel open gaan;
 • de leerlingen en ouder(s)/verzorger(s) van klas 5 zijn apart geïnformeerd hoe de leerlingen uit klas 5 hun onderwijscarrière op onze school afsluiten;
 • en in de diverse updates worden leerlingen & ouder(s)/verzorger(s) op de hoogte gehouden van ontwikkelingen en verdere maatregelen.

Weektaak maandag 11 mei tot en met vrijdag 15 mei 2020.

Aanstaande maandag 11 mei ontvangen alle leerlingen en ouder(s)/verzorger(s) de weektaak voor maandag 11 mei tot en met vrijdag 15 mei 2020.

Maatregelen en adviezen na persconferentie. (wijziging datum)

Naar aanleiding van de laatste persconferentie zijn er per 1 juni 2020 nieuwe maatregelen en adviezen aangekondigd voor het voortgezet onderwijs. Dus ook voor onze school. Dit houdt in dat we onder bepaalde voorwaarden vanaf 2 juni 2020 (na Tweede Pinksterdag) waarschijnlijk weer open gaan.

Op dit moment is de schoolleiding bezig een plan te maken voor het eventuele onderwijs na 1 juni 2020 op basis van de aangekondigde maatregelen en adviezen vanuit het RIVM en ministerie. Na overleg met de medezeggenschapsraad op dinsdag 19 mei 2020 informeren we jullie en de stagebedrijven over dit plan. We verwachten iedereen hier rond 20 mei 2020 te kunnen informeren nadat we vanuit het ministerie van Onderwijs de officiële toestemming hebben gekregen na 1 juni 2020 open te gaan onder de dan geldende maatregelen en adviezen.

 

Wijzigingen en toevoegingen jaarplanning

De onderstaande wijzigingen en toevoegingen zijn van kracht wat betreft de jaarplanning:

Datum Activiteit Besluit
Vanaf 16 maart 2020 tot en met 1 juni 2020 Masterklassen (sportklas, toneelklas etc.) Alle masterklassen vervallen tot en met dinsdag 5 mei 2020
Maandag 23 maart 2020 Toneelvoorstelling toneelklas Verplaatst naar een later moment
Maandag 11 mei 2020 Studiedag De studiedag gaat niet door, het wordt een ‘’gewone’’ lesdag op afstand voor leerlingen en medewerkers.
Maandag 11 mei 2020, 14:00 uur – 15:00 uur Live uitzending Radio Limes, inclusief bingo Extra toegevoegd aan de jaarplanning.
Woensdag 13 mei tot en met woensdag 20 mei 2020 Kunstproject klas 1 Dit project gaat niet door.
Dinsdag 19 mei 2020, 15:00 uur – 16:30 uur Medezeggenschapsraad Locatie nog onbekend.
Donderdag 21 mei tot en met vrijdag 22 mei 2020 Hemelvaart Leerlingen en medewerkers vrij.
Maandag 1 juni 2020 Tweede Pinksterdag Leerlingen en medewerkers vrij.
Dinsdag 2 juni 2020 Studiedag. / Start onderwijs op school De studiedag gaat niet door, het wordt de eerste onderwijsdag op school voor leerlingen en medewerkers.
Maandag 8 juni 2020 Examen klas 5 Om het examen voor de leerlingen van klas 5 veilig en goed te kunnen organiseren zijn de leerlingen van klas 1 tot en met klas 4 vrij.
Woensdag 10 juni 2020 Uitslag examen klas 5 De leerlingen van klas 5 worden vandaag gebeld of zij  geslaagd zijn voor het examen.
Donderdag 18 juni 2020 Herexamen en uitslag herexamen klas 5 De leerlingen van klas 5 die vandaag herexamen hebben doen worden vandaag gebeld of zij geslaagd zijn voor het herexamen.
Maandag 22 juni tot en met dinsdag 23 juni 2020 Afsluitingskamp klas 5 Noordwijkerhout Gaat niet door.
Maandag 6 juli 2020 Diplomering De geslaagde leerlingen van klas 5 ontvangen vandaag hun diploma. Dit schooljaar uniek: als de leerlingen niet optimaal naar de diplomering kunnen komen, dan komt de diplomering naar hen…

Mochten er op dit moment vragen zijn over het virus in het algemeen, dan verwijzen wij naar het RIVM of de GGD. Voor informatie over hoe wij als school omgaan met het virus verwijzen wij jullie naar de website van onze school. Daar staat ook alle informatie die alle leerlingen en ouder(s)/verzorger(s) tot dusver gekregen hebben. Voor verdere dringende vragen kunnen jullie mailen naar directeur@limes-katwijk.nl.

Binnen het onderwijs op afstand merken we dat steeds meer leerlingen behoefte hebben aan contact. We zullen het met elkaar nog even moeten volhouden binnen de mogelijkheden die er nu zijn. Houd vol! Goed weekend!

PS: Vergeet niet jullie 15 bingonummers door te sturen naar p.keijzer@limes-katwijk.nl of via TEAMS. Tijdens Limes Radio aanstaande maandag van 14:00 uur tot 15:00 uur spelen we weer bingo voor verrassende prijzen, tot dan!

Met vriendelijke groet,

Piet Keijzer

directeur

07-05-2020 | Update mail aan ouders en leerlingen

Beste leerlingen /Geachte ouder(s)/verzorger(s) van Limes Praktijkonderwijs,

In deze mail geven wij een update over de laatste stand van zaken met betrekking tot het coronavirus.

Meldingen coronavirus.

Tot op heden hebben wij nog geen melding gekregen dat er bij één van onze leerlingen of medewerkers het coronavirus is vastgesteld.

Maatregelen en adviezen na persconferentie.

Naar aanleiding van de persconferentie gisterenavond zijn er per 1 juni 2020 nieuwe maatregelen en adviezen aangekondigd voor het voortgezet onderwijs. Dus ook voor onze school. Dit houdt in dat we onder bepaalde voorwaarden vanaf 2 juni 2020 (na Tweede Pinksterdag) weer open gaan. Over deze voorwaarden worden we door het Ministerie van Onderwijs nog verder geïnformeerd.

Op dit moment is de schoolleiding bezig een plan te maken voor het onderwijs na 1 juni 2020. Na overleg met de medezeggenschapsraad op dinsdag 12 mei informeren we jullie en de stagebedrijven over dit plan.

Mochten er op dit moment vragen zijn over het virus in het algemeen, dan verwijzen wij naar het RIVM of de GGD. Voor informatie over hoe wij als school omgaan met het virus verwijzen wij jullie naar de website van onze school. Daar staat ook alle informatie die alle leerlingen en ouder(s)/verzorger(s) tot dusver gekregen hebben. Voor verdere dringende vragen kunnen jullie mailen naar directeur@limes-katwijk.nl.

Met vriendelijke groet,

Piet Keijzer

directeur

06-05-2020 | Update mail aan ouders en leerlingen

Beste leerlingen /Geachte ouder(s)/verzorger(s) van Limes Praktijkonderwijs,

In deze mail geven wij een update over de laatste stand van zaken met betrekking tot het coronavirus.

 

Meldingen coronavirus.

Tot op heden hebben wij nog geen melding gekregen dat er bij één van onze leerlingen of medewerkers het coronavirus is vastgesteld.

 

Weektaak woensdag 6 mei tot en met vrijdag 8 mei 2020.

Vanmorgen ontvangen alle leerlingen en ouder(s)/verzorger(s) de weektaak voor woensdag 6 mei tot en met vrijdag 8 mei 2020. Omdat het een korte week is en we in verband met de overgang naar het volgende leerjaar en het examen het belangrijk vinden dat de examenopdrachten op orde zijn hebben we besloten dat de leerlingen een weektaak krijgen met alle examenopdrachten uit de weektaken tot nu toe. Hiermee krijgen alle leerlingen dus extra tijd om in ieder geval de examenopdrachten tot nu toe af te maken. Daarnaast staan in deze weektaak ook keuzeopdrachten. Deze zijn niet verplicht. Deze opdrachten zijn voor de leerlingen die al klaar zijn met de examenopdrachten.

 

Examen/examencommissie.

De (examen-)leerlingen en ouder(s)/verzorger(s) van klas 5 ontvangen morgen een aparte mail waarin wordt uitgelegd hoe de examencommissie het examen en de voorbereidingen/eisen voor leerlingen uit klas 5 gaat organiseren. In een eerdere update hebben we aangegeven dit vandaag al te willen mailen. Vanwege de persconferentie van vanavond stellen we deze informatie dus een dag uit.

 

Mochten er op dit moment vragen zijn over het virus in het algemeen, dan verwijzen wij naar het RIVM of de GGD. Voor informatie over hoe wij als school omgaan met het virus verwijzen wij jullie naar de website van onze school. Daar staat ook alle informatie die alle leerlingen en ouder(s)/verzorger(s) tot dusver gekregen hebben. Voor verdere dringende vragen kunnen jullie mailen naar directeur@limes-katwijk.nl.

 

We wensen onze leerlingen deze week wederom veel succes! Zorg ervoor dat de examenopdrachten op orde zijn dit is namelijk belangrijk voor de overgang naar het volgende leerjaar of het examen in klas 5.

 

Met vriendelijke groet,

Piet Keijzer

directeur

22-04-2020 | Update mail aan ouders en leerlingen

Beste leerlingen /Geachte ouder(s)/verzorger(s) van Limes Praktijkonderwijs,

In deze mail geven wij een update over de laatste stand van zaken met betrekking tot het coronavirus.

Meldingen coronavirus
Tot op heden hebben wij nog geen melding gekregen dat er bij één van onze leerlingen of medewerkers het coronavirus is vastgesteld.

Vernieuwde maatregelen en adviezen
Gisteren hebben we te horen gekregen dat scholen nog gesloten zullen blijven tot maandag 1 juni 2020. Dit betekent dat onze school tot en met 1 juni (inclusief Tweede Pinksterdag) gesloten blijft en zowel leerlingen als medewerkers en thuis werken. Onze minister president Rutte heeft aangegeven dat hij verwacht dat de scholen in het voortgezet onderwijs, dus ook onze school, per dinsdag 2 juni 2020 langzaam open kunnen met 1,5 meter afstand. Hier gaan we als school de komende weken aan werken om dit mogelijk te maken. Meer informatie hierover volgt als we hier meer over weten.

Stage
Ook tot en met 1 juni 2020 gaan de stages in principe niet door. Mocht het zo zijn dat een stagebedrijf vraagt toch stage te lopen dan is het aan de ouder(s)/verzorger(s) om de leerling wel of niet naar stage te laten gaan. Uiteraard hebben we ook begrip voor dergelijke verzoeken van stagebedrijven. Onze stagebedrijven in bijvoorbeeld de zorg zullen de komende tijd alle ondersteuning nodig hebben.

Mochten we als school met stagebedrijven kunnen meedenken of ondersteunen dan neemt het stagebedrijf contact op met de stagebegeleider vanuit onze school.

Examen/examencommissie
Omdat de school gesloten blijft tot en met maandag 1 juni 2020 heeft de examencommissie het volgende besloten voor alle klassen:

 • wanneer er in de periode 16 maart 2020 tot en met 1 juni 2020 geen stage gelopen kan worden, zullen deze gemiste uren worden afgetrokken van het aantal verplichte stage-uren dat voor de leerling is vastgesteld (alleen voor klas 3/4/5);
 • en omdat in de periode van 16 maart 2020 tot en met 1 juni 2020 alle reguliere lessen op Limes Praktijkonderwijs komen te vervallen, zal deze periode niet worden meegerekend in de aanwezigheidsplicht van 80% op de lestijd.

We hopen onze leerlingen hiermee te hebben gerustgesteld wat betreft de eisen van het examendossier en dus voor het diploma Praktijkonderwijs. Voor verdere vragen over het diploma Praktijkonderwijs kunnen zowel leerlingen als ouder(s)/verzorger(s) terecht bij de examencommissie via het e-mailadres: h.vanderbent@limes-katwijk.nl.

De (examen-)leerlingen en ouder(s)/verzorger(s) van klas 5 ontvangen na de meivakantie, woensdag 6 mei 2020, een aparte mail waarin wordt uitgelegd hoe de examencommissie het examen en de voorbereidingen/eisen voor leerlingen uit klas 5 gaat organiseren.

Weektaak
Tot maandag 1 juni 2020 verzorgen we onderwijs op afstand. Dit betekent dat we blijven werken met weektaken. Iedere start van de schoolweek zullen de teamleiders via de e-mail op de eerste schooldag van die week rond 11:00 uur alle leerlingen & ouder(s)/verzorger(s) de weektaak mailen. In de weektaak staat wat er thuis van de leerlingen wordt verwacht wat betreft de theorie- en praktijkvakken.

Naast de theorie- en praktijkvakken is de examenmap ook onderdeel van de weektaak zodat de voorbereiding op de overgang van de klassen 1 tot en met 4 naar het volgende leerjaar en het examen voor klas 5 niet in gevaar komt.

Daarnaast houden we natuurlijk ook rekening met weken waarin vrije dagen vallen. Voor die weken wordt de hoeveelheid weektaak aangepast.

Weektaak woensdag 6 mei tot en met vrijdag 8 mei 2020
Woensdag 6 mei 2020 ontvangen alle leerlingen en ouder(s)/verzorger(s) de weektaak voor woensdag 6 mei tot en met vrijdag 8 mei 2020. Omdat het een korte week is en we in verband met de overgang naar het volgende leerjaar en het examen het belangrijk vinden dat de examenopdrachten op orde zijn hebben we besloten dat de leerlingen een weektaak krijgen met alle examenopdrachten uit de weektaken tot nu toe. Hiermee krijgen alle leerlingen dus extra tijd om in ieder geval de examenopdrachten tot nu toe af te maken. Daarnaast staan in deze weektaak ook keuzeopdrachten. Deze zijn niet verplicht. Deze opdrachten zijn voor de leerlingen die al klaar zijn met de examenopdrachten tot nu toe uit de examenmap.

Keuze praktijkvak(ken) klas 2 en klas 3
Bijna alle keuzes praktijkvak(ken) klas 2 en klas 3 zijn binnen. Dank voor alle snelle reacties!

Wijzigingen en toevoegingen jaarplanning
De onderstaande wijzigingen en toevoegingen zijn van kracht wat betreft de jaarplanning:

Datum Activiteit Besluit
Vanaf 16 maart 2020 tot 1 juni 2020 Masterklassen (sportklas, toneelklas etc.) Alle masterklassen vervallen tot en met dinsdag 5 mei 2020
Maandag 23 maart 2020 Toneelvoorstelling toneelklas Verplaatst naar een later moment
Vrijdag 24 april 2020 tot en met dinsdag 5 mei 2020 Meivakantie Leerlingen en medewerkers vrij.
Maandag 11 mei 2020 Studiedag De studiedag gaat niet door, het wordt een ‘’gewone’’ lesdag op afstand voor leerlingen en medewerkers.
Maandag 11 mei 2020, 14:00 uur – 15:00 uur Live uitzending Radio Limes, inclusief bingo Extra toegevoegd aan de jaarplanning.
Woensdag 13 mei tot en met woensdag 20 mei 2020 Kunstproject klas 1 Dit project gaat niet door.
Donderdag 21 mei tot en met vrijdag 22 mei 2020 Hemelvaart Leerlingen en medewerkers vrij.
Maandag 1 juni 2020 Tweede Pinksterdag Leerlingen en medewerkers vrij.
Dinsdag 2 juni 2020 Studiedag De studiedag gaat niet door, het wordt een ‘’gewone’’ lesdag voor leerlingen en medewerkers.
Maandag 22 juni tot en met dinsdag 23 juni 2020 Afsluitingskamp klas 5 Noordwijkerhout Gaat niet door.

Mochten er op dit moment vragen zijn over het virus in het algemeen, dan verwijzen wij naar het RIVM of de GGD. Voor informatie over hoe wij als school omgaan met het virus verwijzen wij jullie naar de website van onze school. Daar staat ook alle informatie die alle leerlingen en ouder(s)/verzorger(s) tot dusver gekregen hebben. Voor verdere dringende vragen kunnen jullie mailen naar directeur@limes-katwijk.nl.

Via deze update willen we nogmaals onze trots uitspreken hoe de leerlingen en ouder(s)/verzorger(s) werken aan de weektaak. Deze dankbaarheid willen we uitdrukken in een toepasselijke verrassing voor onze leerlingen die einde deze week bezorgd wordt via de e-mail van onze leerlingen. Een verrassing waar de leerlingen zich mee kunnen vermaken in de meivakantie en onze ouder(s)/verzorger(s) even kunnen genieten van de zon.

We verwachten morgen geen nieuwe ontwikkelingen te melden. Vandaar alvast een goede en gezonde meivakantie gewenst.

Met vriendelijke groet,

Piet Keijzer
directeur


20-04-2020 | Update mail aan ouders en leerlingen

Beste leerlingen /Geachte ouder(s)/verzorger(s) van Limes Praktijkonderwijs,

In deze mail geven wij een update over de laatste stand van zaken met betrekking tot het coronavirus.

Meldingen coronavirus.
Tot op heden hebben wij nog geen melding gekregen dat er bij één van onze leerlingen of medewerkers het coronavirus is vastgesteld.

Weektaak 20 april tot en met 23 april 2020.
Vanmorgen ontvangen alle leerlingen en ouder(s)/verzorger(s) de weektaak voor maandag 20 april tot en met donderdag 23 april 2020. Hierbij is dus rekening gehouden met een vrije dag: vrijdag 24 april 2020.

In de weektaken staan naast theorie- en praktijkvakken ook opdrachten uit het examendossier. Voor de overgang naar het volgende leerjaar klas 1 tot en met klas 4 en het examen klas 5 is het belangrijk dat leerlingen ‘’bij’’ zijn. Lukt dit niet, neem dan zo snel mogelijk contact op met je mentor. Stel niet uit.

Mochten er op dit moment vragen zijn over het virus in het algemeen, dan verwijzen wij naar het RIVM of de GGD. Voor informatie over hoe wij als school omgaan met het virus verwijzen wij jullie naar de website van onze school. Daar staat ook alle informatie die alle leerlingen en ouder(s)/verzorger(s) tot dusver gekregen hebben. Voor verdere dringende vragen kunnen jullie mailen naar directeur@limes-katwijk.nl.

Werk ze deze week! We verwachten jullie woensdag meer informatie te kunnen geven over de eventuele vernieuwde maatregelen die morgen, dinsdag, worden gepresenteerd.

Met vriendelijke groet,

Piet Keijzer
directeur


16-04-2020 | Update mail aan ouders en leerlingen

Beste leerlingen /Geachte ouder(s)/verzorger(s) van Limes Praktijkonderwijs,

In deze mail geven wij een update over de laatste stand van zaken met betrekking tot het coronavirus.

Meldingen coronavirus.
Tot op heden hebben wij nog geen melding gekregen dat er bij één van onze leerlingen of medewerkers het coronavirus is vastgesteld.

Samenvatting afgelopen vijf schoolweken:

 • vanwege het coronavirus zijn alle scholen dicht van maandag 16 maart 2020 tot en met dinsdag 5 mei 2020;
 • onze school geeft onderwijs op afstand door het werken met weektaken voor zowel de theorie- als praktijkvakken als opdrachten uit de examenmap via de teamleider per e-mail;
 • alle stages gaan tot en met dinsdag 5 mei 2020 niet door tenzij het stagebedrijf dit vraagt in overleg met ouder(s)/verzorger(s);
 • en in de diverse updates worden leerlingen & ouder(s)/verzorger(s) op de hoogte gehouden van ontwikkelingen en verdere maatregelen.

Weektaak maandag 20 april tot en met vrijdag 24 april 2020.
Aanstaande maandag 20 april ontvangen alle leerlingen en ouder(s)/verzorger(s) de weektaak voor maandag 20 april tot en met vrijdag 24 april 2020.

Voorlichting stage en keuze praktijkvak(ken) klas 2 en klas 3.
De vraag aan de ouder(s)verzorger(s) van klas 2 en klas 3 om de keuze uiterlijk aanstaande vrijdag 17 april 2020, morgen, door te geven via info@limes-katwijk.nl inclusief naam leerling, klas en keuze.

Wijzigingen en toevoegingen jaarplanning.
De onderstaande wijzigingen en toevoegingen zijn van kracht wat betreft de jaarplanning:

Datum Activiteit Besluit
Vanaf 16 maart 2020 tot en met 5 mei 2020 Masterklassen (sportklas, toneelklas etc.) Alle masterklassen vervallen tot en met dinsdag 5 mei 2020
Maandag 23 maart 2020 Toneelvoorstelling toneelklas Verplaatst naar een later moment
Maandag 30 maart 2020 Voorlichting stage en keuze praktijkvak(ken) voor klas 2 en klas 3 Leerlingen ontvangen op dinsdag 14 april 2020 een digitale voorlichting via e-mail.
Vrijdag 17 april 2020 Inleverdatum keuze leerlingen klas 2 per mail: praktijkvakken klas 3.

Inleverdatum keuze leerlingen klas 3 per mail: uitstroomrichting klas 4/5.

Extra toegevoegd aan de jaarplanning.
Dinsdag 21 april 2020, 14:00 uur – 15:00 uur Live uitzending Radio Limes, inclusief bingo Extra toegevoegd aan de jaarplanning.
Vrijdag 24 april 2020 tot en met dinsdag 5 mei 2020 Meivakantie Leerlingen en medewerkers vrij.
Maandag 22 juni tot en met dinsdag 23 juni 2020 Afsluitingskamp klas 5 Noordwijkerhout Gaat niet door.

Mochten er op dit moment vragen zijn over het virus in het algemeen, dan verwijzen wij naar het RIVM of de GGD. Voor informatie over hoe wij als school omgaan met het virus verwijzen wij jullie naar de website van onze school. Daar staat ook alle informatie die alle leerlingen en ouder(s)/verzorger(s) tot dusver gekregen hebben. Voor verdere dringende vragen kunnen jullie mailen naar directeur@limes-katwijk.nl.

Veel leerlingen zetten zich goed in voor de weektaak. Complimenten, houd dit vol! Hopelijk kunnen we elkaar snel zien op school. Hierover wordt aanstaande dinsdag 21 april meer bekend gemaakt. Als er ontwikkelingen zijn informeren wij een ieder hier natuurlijk over. We verwachten morgen geen nieuwe ontwikkelingen te melden. Vandaar alvast een goed en gezond weekend gewenst!

Met vriendelijke groet,

Piet Keijzer
directeur


15-04-2020 | Update mail aan ouders en leerlingen

Beste leerlingen /Geachte ouder(s)/verzorger(s) van Limes Praktijkonderwijs,

In deze mail geven wij een update over de laatste stand van zaken met betrekking tot het coronavirus.

Meldingen coronavirus.
Tot op heden hebben wij nog geen melding gekregen dat er bij één van onze leerlingen of medewerkers het coronavirus is vastgesteld.

Weektaak dinsdag 14 maart tot en met vrijdag 17 maart 2020.
Gisteren hebben alle leerlingen en ouder(s)/verzorger(s) de weektaak voor dinsdag 14 maart tot en met vrijdag 17 maart 2020 ontvangen. Bij vragen over de weektaak graag contact opnemen met de mentor.

Voorlichting stage en keuze praktijkvak(ken) klas 2 en klas 3.
De leerlingen en ouder(s)/verzorger(s) van klas 2 en klas 3 hebben gisteren een e-mail gehad van de teamleiders over de online voorlichting stage en keuze praktijkvak(ken) voor komend schooljaar 2020/2021. Vanwege de grote bestanden is het ons niet gelukt de presentaties te mailen. Vandaar de verwijzing naar de website:

De vraag aan de ouder(s)verzorger(s) van klas 2 en klas 3 om de keuze uiterlijk aanstaande vrijdag 17 april 2020 door te geven via info@limes-katwijk.nl inclusief naam leerling, klas en keuze.

Activiteiten jaarplanning.
Het plannen en uitvoeren van activiteiten uit de jaarplanning brengen door de huidige gezondheids- en economische crisis risico’s met zich mee. Dit risico blijft binnen de huidige adviezen en maatregelen bestaan. Is het gezondheidstechnisch verstandig om activiteiten te plannen voor de toekomst? Bestaat de instantie of het bedrijf straks nog waar we activiteiten gepland hebben? En dergelijke vragen. Dit heeft er toe geleid dat we als schoolleiding hebben besloten dat alle externe activiteiten uit de jaarplanning tot en met einde schooljaar 2019-2020 worden afgelast.

Voor onze school betekent dit dat:

 • het afsluitingskamp van klas 5 wordt afgelast. De leerlingen en ouder(s)/verzorger(s) worden vandaag in een aparte e-mail geïnformeerd over de afhandeling;
 • na 6 mei 2020 door de schoolleidingen wordt bekeken in hoeverre de activiteiten uit de jaarplanning voor schooljaar 2019-2020 nog (gedeeltelijk) doorgang kunnen vinden binnen de dan geldende adviezen en maatregelen;
 • en de activiteiten voor de introductieweek schooljaar 2020/2021 niet kunnen worden geboekt en dus een alternatief programma per leerjaar ontwikkeld zal worden.

Leuk is anders… Gezien de creativiteit en het doorzettingsvermogen van ons team maken wij ons geen zorgen over alternatieven voor activiteiten.

Mochten er op dit moment vragen zijn over het virus in het algemeen, dan verwijzen wij naar het RIVM of de GGD. Voor informatie over hoe wij als school omgaan met het virus verwijzen wij jullie naar de website van onze school. Daar staat ook alle informatie die alle leerlingen en ouder(s)/verzorger(s) tot dusver gekregen hebben. Voor verdere dringende vragen kunnen jullie mailen naar directeur@limes-katwijk.nl.

Dank voor alle enthousiaste reacties op Radio Limes. Volgende week dinsdag 21 april om 14:00 uur een nieuwe uitzending met bingo. Allen welkom!

Met vriendelijke groet,

Piet Keijzer
directeur


09-04-2020 | Updatemail aan ouders en leerlingen

Beste leerlingen /Geachte ouder(s)/verzorger(s) van Limes Praktijkonderwijs,

In deze mail geven wij een update over de laatste stand van zaken met betrekking tot het coronavirus.

Meldingen coronavirus.
Tot op heden hebben wij nog geen melding gekregen dat er bij één van onze leerlingen of medewerkers het coronavirus is vastgesteld.

Samenvatting afgelopen vier schoolweken:

 • vanwege het coronavirus zijn alle scholen dicht van maandag 16 maart 2020 tot en met dinsdag 5 mei 2020;
 • onze school geeft onderwijs op afstand door het werken met weektaken voor zowel de theorie- als praktijkvakken als opdrachten uit de examenmap via de teamleider per e-mail;
 • alle stages gaan tot en met dinsdag 5 mei 2020 niet door tenzij het stagebedrijf dit vraagt in overleg met ouder(s)/verzorger(s);
 • en in de diverse updates worden leerlingen & ouder(s)/verzorger(s) op de hoogte gehouden van ontwikkelingen en verdere maatregelen.

Weektaak dinsdag 14 april tot en met vrijdag 17 april 2020.
Aanstaande dinsdag 14 april 2020 worden alle leerlingen en ouder(s)/verzorger(s) uiterlijk om 11:00 uur door de teamleiders geïnformeerd over de nieuwe weektaak. Op deze weektaak staat wat er van leerlingen thuis verwacht wordt in de week van dinsdag 14 april tot en met vrijdag 17 april 2020. Op deze weektaak staat ook hoe zij contact kunnen opnemen met hun mentor over de weektaak. In deze weektaak is ook rekening gehouden met een vrije dag: aanstaande maandag 13 april 2020, Tweede Paasdag.

De vraag aan ouder(s)/verzorger(s) de leerlingen te blijven stimuleren te werken aan de weektaak. Mocht dit niet lukken, neem dan contact op met de mentor.

Wijzigingen en toevoegingen jaarplanning tot en met dinsdag 5 mei 2020

De onderstaande wijzigingen en toevoegingen zijn van kracht wat betreft de jaarplanning:

Datum Activiteit Besluit
Vanaf 16 maart 2020 tot en met 5 mei 2020 Masterklassen (sportklas, toneelklas etc.) Alle masterklassen vervallen tot en met dinsdag 5 mei 2020
Maandag 23 maart 2020 Toneelvoorstelling toneelklas Verplaatst naar een later moment
Maandag 30 maart 2020, 4e/5e lesuur Voorlichting stage en keuze praktijkvak(ken) voor leerlingen van klas 2 Leerlingen ontvangen op dinsdag 14 april 2020 een digitale voorlichting via e-mail.
Maandag 30 maart 2020, 6e/7e lesuur Voorlichting stage en keuze praktijkvak(ken) voor leerlingen van klas 3 Leerlingen ontvangen op dinsdag 14 april 2020 een digitale voorlichting via e-mail.
Maandag 30 maart 2020, 19:00 uur Voorlichting stage en keuze praktijkvak(ken) voor ouder(s)/verzorger(s) van klas 2 en 3 Ouder(s)/verzorgers) ontvangen op dinsdag 14 april 2020 een digitale voorlichting via e-mail.
Vrijdag 10 april 2020 Goede Vrijdag Leerlingen en medewerkers vrij.
Maandag 13 april 2020 Tweede Paasdag Leerlingen en medewerkers vrij.
Dinsdag 14 april 2020, 14:00 uur – 15:00 uur Live uitzending Radio Limes. Extra toegevoegd aan de jaarplanning.
Vrijdag 17 april 2020 Inleverdatum keuze leerlingen klas 2 per mail: praktijkvakken klas 3.

Inleverdatum keuze leerlingen klas 3 per mail: uitstroomrichting klas 4/5.

Extra toegevoegd aan de jaarplanning.
Vrijdag 24 april 2020 tot en met dinsdag 5 mei 2020 Meivakantie Leerlingen en medewerkers vrij.

 

Bericht voor de leerlingen van onze wijkagenten.
Een bericht van de wijkagenten. Waarom? Om te vertellen dat jullie het hartstikke goed doen! We zitten met z’n allen in een hele gekke situatie waarin we allemaal wat minder mogen en kunnen dan anders. Voor jullie niet naar school, naar sport en andere momenten waarop je klasgenoten en vrienden kunt zien. En dat is helaas ook nodig. Misschien volg je het nieuws een beetje of misschien helemaal niet. Maar we gaan in Nederland de goede kant op. Dat betekent dat de maatregelen die zijn genomen om het Coronavirus in te dammen lijken te werken. Dit komt omdat héél véél mensen zich aan de afspraken houden. Bijvoorbeeld minimaal 1,5 meter afstand houden (je weet wel van dat liedje van Ali B. ANDERHALF). Maar we moeten dit wel volhouden. We zien soms helaas ook nog groepjes jongeren die zich niet aan de afspraken houden. We snappen ook dat dit heel lastig is. Het is mooi weer, je zit de hele dag thuis en je mist je vrienden. Probeer je ondanks dat toch aan de afspraken te houden. Zorg dat je niet met een hele groep gaat chillen. Spreek met één vriend(in) af en houdt afstand. We hebben elkaar nodig! En als we ons allemaal aan de maatregelen houden krijgen we weer sneller onze vrijheid terug en dat zou toch mooi zijn!

Wil je reageren op ons bericht of heb je misschien een vraag? Stuur die vraag dan naar het Insta account van politie Katwijk. Als je een wijkagent volgt kun je hem of haar natuurlijk ook een bericht sturen!

Een veilige groet van de wijkagenten van de gemeente Katwijk.

Mochten er op dit moment vragen zijn over het virus in het algemeen, dan verwijzen wij naar het RIVM of de GGD. Voor informatie over hoe wij als school omgaan met het virus verwijzen wij jullie naar de website van onze school. Daar staat ook alle informatie die alle leerlingen en ouder(s)/verzorger(s) tot dusver gekregen hebben. Voor verdere dringende vragen kunnen jullie mailen naar directeur@limes-katwijk.nl.

Paasviering leerlingen 2020.
Ieder schooljaar besteden we als school aandacht aan Pasen in de vorm van een Paasviering. Pasen is voor onze school de tijd waarin we spreken over het leven en de wederopstanding van Jezus. In onze Oase, (openings-)vieringen voor leerlingen, wordt dit schooljaar gesproken over de boodschap van Jezus dat het licht sterker is dan het donker en het leven sterker is dan de dood.

Deze tekst krijgt dit schooljaar een hele andere betekenis dan voorgaande schooljaren. Waar we voorgaande Paasvieringen het heel normaal vonden om samen te komen is hier nu geen sprake van. Laten we met elkaar sterk zijn en er in blijven geloven dat licht sterker is dan donker en leven sterker is dan dood.

In de bijlage van deze update in de mail heeft onze Paascommissie voor alle leerlingen de viering voor dit schooljaar samengevat in tekst en filmpjes.

Fijne Pasen!

Met vriendelijke groet,

Piet Keijzer
directeur


06-04-2020 | Updatemail aan ouders

Beste leerlingen /Geachte ouder(s)/verzorger(s) van Limes Praktijkonderwijs,

In deze mail geven wij een update over de laatste stand van zaken met betrekking tot het coronavirus.

Meldingen coronavirus
Tot op heden hebben wij nog geen melding gekregen dat er bij één van onze leerlingen of medewerkers het coronavirus is vastgesteld.

Weektaak maandag 6 april tot en met donderdag 9 april 2020.
Vandaag, maandag 6 april 2020, worden alle leerlingen en ouder(s)/verzorger(s) uiterlijk om 11:00 uur door de teamleiders geïnformeerd over de weektaak. Op deze weektaak staat wat er van leerlingen thuis verwacht wordt. Op deze weektaak staat ook hoe zij contact kunnen opnemen met hun mentor over de weektaak. In deze weektaak is ook rekening gehouden met een vrije dag: aanstaande Goede Vrijdag.

De vraag aan ouder(s)/verzorger(s) de leerlingen te blijven stimuleren te werken aan de weektaak. Mocht dit niet lukken, neem dan contact op met de mentor.

Mochten er op dit moment vragen zijn over het virus in het algemeen, dan verwijzen wij naar het RIVM of de GGD. Voor informatie over hoe wij als school omgaan met het virus verwijzen wij jullie naar de website van onze school. Daar staat ook alle informatie die alle leerlingen en ouder(s)/verzorger(s) tot dusver gekregen hebben. Voor verdere dringende vragen kunnen jullie mailen naar directeur@limes-katwijk.nl.

We wensen onze leerlingen ook deze week weer veel succes met alles. Vandaag tussen 14:00 uur en 15:00 uur Radio Limes live via Facebook Limes Praktijkonderwijs. Even ontspannen!

Met vriendelijke groet,

Piet Keijzer
directeur


02-04-2020 | Update mail aan ouders en leerlingen uit klas 5

Geachte leerlingen en ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen van klas 5,

Vandaag heeft de examencommissie in overleg met de schoolleiding het volgende besluit genomen over het examen praktijkonderwijs:

 • het examen op 8 juni 2020 gaat door.

De examencommissie heeft een aantal aanpassingen gedaan om er voor te zorgen dat de sluiting van de school en het niet kunnen stage lopen geen negatieve invloed heeft op deelname aan het examen:

 • wanneer er in de periode 16 maart 2020 tot en met 5 mei 2020 geen stage gelopen kan worden, zullen deze gemiste uren worden afgetrokken van het aantal verplichte stage-uren dat voor de leerling is vastgesteld;
 • omdat in de periode van 16 maart 2020 tot en met 5 mei 2020 alle reguliere lessen op Limes Praktijkonderwijs komen te vervallen, zal deze periode niet worden meegerekend in de aanwezigheidsplicht van 80% op de lestijd;
 • de verplichte opdrachten, van zowel de theorie- als de praktijkvakken, horende bij het examendossier worden meegerekend tot de voorjaarsvakantie 2020;
 • de weektaken vervangen de verplichte opdrachten uit het examendossier na de voorjaarsvakantie.
  Er zullen tijdens de weektaken voorbereidende opdrachten voor het examen worden gegeven. Het maken van deze opdrachten is een vereiste om deel te kunnen nemen aan het examen. Dit geldt voor zowel de opdrachten horende bij de theorie- als de praktijkvakken;
 • leerlingen die gedurende de periode dat de school gesloten is wel stage lopen ontvangen een weektaak op maat, zodat het diploma ook voor deze leerlingen haalbaar blijft;
 • 12 mei 2020 is de uiterste inleverdatum van het examendossier bij de mentor;
 • en tijdens het examen is de eindpresentatie leidend.

De examencommissie hoopt de leerlingen en de ouder(s)/verzorger(s) hiermee te hebben gerustgesteld wat betreft de eisen van het examendossier en dus voor het diploma Praktijkonderwijs. Voor verdere vragen over het examen praktijkonderwijs kunnen zowel leerlingen als ouder(s)/verzorger(s) terecht bij de examencommissie via het e-mailadres: h.vanderbent@limes-katwijk.nl.

Namens de examencommissie Limes Praktijkonderwijs,

Met vriendelijke groet,

Piet Keijzer
directeur

01-04-2020 | Update mail aan ouders en leerlingen

Geachte ouder(s)/verzorger(s) / Beste leerlingen van Limes Praktijkonderwijs,

In deze mail geven wij een update over de laatste stand van zaken met betrekking tot het coronavirus.

Meldingen coronavirus
Tot op heden hebben wij nog geen melding gekregen dat er bij één van onze leerlingen of medewerkers het coronavirus is vastgesteld.

Sluitingsdatum school
Gisteren hebben we te horen gekregen dat scholen nog gesloten zullen blijven tot en met dinsdag 5 mei 2020. Dit betekent dat ook onze school tot en met 5 mei gesloten blijft en zowel leerlingen als medewerkers thuis werken. Met thuis werken bedoelen we het onderwijs op afstand aan de hand van weektaken.

Weektaak
Tot en met dinsdag 5 mei 2020 verzorgen we onderwijs op afstand. Dit betekent dat we blijven werken met weektaken. Iedere start van de schoolweek zullen de teamleiders via de e-mail op maandagochtend rond 11:00 uur alle leerlingen & ouder(s)/verzorger(s) de weektaak mailen. In de weektaak staat wat er thuis van de leerlingen wordt verwacht wat betreft de theorie- en praktijkvakken.

Naast de theorie- en praktijkvakken zal vanaf maandag 6 april 2020 de examenmap ook (meer) een onderdeel worden van de weektaak zodat de voorbereiding op de overgang van de klassen 1 tot en met 4 naar het volgende leerjaar en het examen voor klas 5 niet in gevaar komt.

De tijd waarmee de leerlingen bezig zijn met de weektaak blijft ongeveer hetzelfde. Daarnaast houden we natuurlijk ook rekening met weken waarin vrije dagen, zoals Goede Vrijdag en Tweede Paasdag vallen. Voor die weken wordt de hoeveelheid weektaak aangepast.

Stage
Ook tot en met dinsdag 5 mei 2020 gaan de stages in principe niet door. Mocht het zo zijn dat een stagebedrijf vraagt toch stage te lopen dan is het aan de ouder(s)/verzorger(s) om de leerling wel of niet naar stage te laten gaan. Uiteraard hebben we ook begrip voor dergelijke verzoeken van stagebedrijven. Onze stagebedrijven in bijvoorbeeld de zorg zullen de komende tijd alle ondersteuning nodig hebben.

Mochten we als school met stagebedrijven kunnen meedenken of ondersteunen dan neemt het stagebedrijf contact op met de stagebegeleider vanuit onze school.

Examen/examencommissie
Omdat de school gesloten blijft tot dinsdag 5 mei 2020 heeft de examencommissie het volgende besloten voor alle klassen:

 • wanneer er in de periode 16 maart 2020 tot en met 5 mei 2020 geen stage gelopen kan worden, zullen deze gemiste uren worden afgetrokken van het aantal verplichte stage-uren dat voor de leerling is vastgesteld (alleen voor klas 3/4/5);
 • en omdat in de periode van 16 maart 2020 tot en met 5 mei 2020 alle reguliere lessen op Limes Praktijkonderwijs komen te vervallen, zal deze periode niet worden meegerekend in de aanwezigheidsplicht van 80% op de lestijd.

We hopen onze leerlingen hiermee te hebben gerustgesteld wat betreft de eisen van het examendossier en dus voor het diploma Praktijkonderwijs. Voor verdere vragen over het diploma Praktijkonderwijs kunnen zowel leerlingen als ouder(s)/verzorger(s) terecht bij de examencommissie via het e-mailadres: h.vanderbent@limes-katwijk.nl.

Vrije dagen/vakantiedagen vakantierooster
Tot en met dinsdag 5 mei 2020 staan er vrije dagen/vakantiedagen in het vakantierooster en in de jaarplanning. Op deze dagen is iedereen vrij. We verwachten dat leerlingen op deze dagen niet aan de weektaak werken en de medewerkers van de school zijn dan ook niet bereikbaar voor leerlingen en ouder(s)/verzorger(s). Voor de duidelijkheid zijn de vrije dagen uit het vakantierooster voor dit schooljaar toegevoegd aan de onderstaande wijzigingen/toevoegingen in de jaarplanning.

Voorlichting stage en keuze praktijkvak(ken) klas 2 en klas 3
In de onderstaande wijzigingen/toevoegingen in de jaarplanning staat dat de voorlichting voor stage en keuze praktijkvak(ken) voor de huidige klassen 2 en 3 in een digitale vorm (filmpje/PowerPoint) wordt gemaild op dinsdag 14 april 2020. Op deze datum krijgen zowel leerlingen als ouder(s)/verzorger(s) een e-mail van hun teamleider waarin de voorlichting per mail zal worden gegeven. De vraag aan alle ouder(s)/verzorger(s) uit klas 2 en klas 3 om uiterlijk vrijdag 17 april 2020 per e-mail via info@limes-katwijk.nl te laten weten voor welke praktijkvak(ken) de leerling in overleg met zijn of haar ouder(s)/verzorger(s) gekozen heeft.

In verband met de voorbereidingen op komend schooljaar willen we iedereen dringend vragen de keuze op tijd door te geven.

Wijzigingen en toevoegingen jaarplanning tot en met dinsdag 5 mei 2020
De onderstaande wijzigingen en toevoegingen zijn van kracht wat betreft de jaarplanning:

Datum Activiteit Besluit
Vanaf 16 maart 2020 tot en met 5 mei 2020 Masterklassen (sportklas, toneelklas etc.) Alle masterklassen vervallen tot en met dinsdag 5 mei 2020
Vanaf 23 maart 2020 tot en met 6 april 2020 Themaweek 75-jarige bevrijding Verplaatst naar maart/april 2021.
Maandag 23 maart 2020 Toneelvoorstelling toneelklas Verplaatst naar een later moment
Maandag 30 maart 2020, 4e/5e lesuur Voorlichting stage en keuze praktijkvak(ken) voor leerlingen van klas 2 Leerlingen ontvangen op dinsdag 14 april 2020 een digitale voorlichting via e-mail.
Maandag 30 maart 2020, 6e/7e lesuur Voorlichting stage en keuze praktijkvak(ken) voor leerlingen van klas 3 Leerlingen ontvangen op dinsdag 14 april 2020 een digitale voorlichting via e-mail.
Maandag 30 maart 2020, 19:00 uur Voorlichting stage en keuze praktijkvak(ken) voor ouder(s)/verzorger(s) van klas 2 en 3 Ouder(s)/verzorgers) ontvangen op dinsdag 14 april 2020 een digitale voorlichting via e-mail.
Maandag 6 april 2020, 14:00 uur – 15:00 uur Live uitzending Radio Limes. Extra toegevoegd aan de jaarplanning.
Woensdag 8 april 2020 Excursie Soldaat van Oranje Verplaatst naar maart/april 2021.
Vrijdag 10 april 2020 Goede Vrijdag Leerlingen en medewerkers vrij.
Maandag 13 april 2020 Tweede Paasdag Leerlingen en medewerkers vrij.
Vrijdag 17 april 2020 Inleverdatum keuze leerlingen klas 2 per mail: praktijkvakken klas 3.

Inleverdatum keuze leerlingen klas 3 per mail: uitstroomrichting klas 4/5.

Extra toegevoegd aan de jaarplanning.
Vrijdag 24 april 2020 tot en met dinsdag 5 mei 2020 Meivakantie Leerlingen en medewerkers vrij.

Mochten er op dit moment vragen zijn over het virus in het algemeen, dan verwijzen wij naar het RIVM of de GGD. Voor informatie over hoe wij als school omgaan met het virus verwijzen wij jullie naar de website van onze school. Daar staat ook alle informatie die alle leerlingen en ouder(s)/verzorger(s) tot dusver gekregen hebben. Voor verdere dringende vragen kunnen jullie mailen naar directeur@limes-katwijk.nl.

Vandaag had ik jullie graag willen meedelen dat school weer open gaat. Helaas is dit niet zo. Echter zijn de huidige maatregelen nodig om elkaar gezond weer te kunnen zien als de school wel weer open is. Hier doen we het voor!

Met vriendelijke groet,

Piet Keijzer
directeur

30-03-2020 | Update mail aan ouders en leerlingen

Geachte ouder(s)/verzorger(s) / Beste leerlingen van Limes Praktijkonderwijs,

In deze mail geven wij een update over de laatste stand van zaken met betrekking tot het coronavirus.

Meldingen coronavirus
Tot op heden hebben wij nog geen melding gekregen dat er bij één van onze leerlingen of medewerkers het coronavirus is vastgesteld.

Einddatum sluiting scholen
Op dit moment staat de einddatum sluiting scholen tot en met maandag 6 april 2020. Dinsdag 31 maart 2020, morgen, worden we hier door het ministerie verder over geïnformeerd. Eventuele wijzigingen zullen we mailen in de updates.

Weektaak maandag 30 maart tot en met vrijdag 3 april 2020
Vanmorgen ontvingen alle leerlingen en ouder(s)/verzorger(s) de weektaak voor deze schoolweek.

Wijzigingen jaarplanning tot en met 6 april 2020
De onderstaande wijzigingen zijn van kracht wat betreft de jaarplanning:

Datum Activiteit Besluit
Vanaf 16 maart 2020 tot en met 6 april 2020 Masterklassen (sportklas, toneelklas etc.) Alle masterklassen vervallen tot en met maandag 6 april 2020
Vanaf 23 maart 2020 tot en met 6 april 2020 Themaweek 75-jarige bevrijding Verplaatst naar een later moment
Maandag 16 maart 2020, 19:30 uur Medezeggenschapsraad (online-overleg) Verplaatst naar dinsdag 31 maart 2020, 11:00 uur
Maandag 23 maart 2020 Toneelvoorstelling toneelklas Verplaatst naar een later moment
Maandag 30 maart 2020, 4e/5e lesuur Voorlichting stage en keuze praktijkvak(ken) voor leerlingen van klas 2 Maandag 20 april 2020, 4e/5e lesuur (optie)
Maandag 30 maart 2020, 6e/7e lesuur Voorlichting stage en keuze praktijkvak(ken) voor leerlingen van klas 3 Maandag 20 april 2020, 6e/7e lesuur (optie)
Maandag 30 maart 2020, 19:00 uur Voorlichting stage en keuze praktijkvak(ken) voor ouder(s)/verzorger(s) van klas 2 en 3 Maandag 20 april 2020, 19:00 uur (optie)
Woensdag 8 april 2020 Excursie Soldaat van Oranje Verplaatst naar een later moment

Mochten er op dit moment vragen zijn over het virus in het algemeen, dan verwijzen wij naar het RIVM of de GGD. Voor informatie over hoe wij als school omgaan met het virus verwijzen wij jullie naar de website van onze school. Daar staat ook alle informatie die alle leerlingen en ouder(s)/verzorger(s) tot dusver gekregen hebben. Voor verdere dringende vragen kunnen jullie mailen naar directeur@limes-katwijk.nl.

Met vriendelijke groet,

Piet Keijzer
directeur

26-03-2020 | Updatemail aan ouders en leerlingen

Geachte ouder(s)/verzorger(s) / Beste leerlingen van Limes Praktijkonderwijs,

In deze mail geven wij een update over de laatste stand van zaken met betrekking tot het coronavirus.

Meldingen coronavirus
Tot op heden hebben wij nog geen melding gekregen dat er bij één van onze leerlingen of medewerkers het coronavirus is vastgesteld.

Samenvatting afgelopen twee schoolweken

 • vanwege het coronavirus zijn alle scholen dicht van maandag 16 maart 2020 tot en met maandag 6 april 2020;
 • onze school geeft onderwijs op afstand door het werken met weektaken voor zowel de theorie- als praktijkvakken via de teamleider per e-mail;
 • alle stages gaan tot en met maandag 6 april 2020 niet door tenzij het stagebedrijf dit vraagt in overleg met ouder(s)/verzorger(s);
 • en in de diverse updates worden leerlingen & ouder(s)/verzorger(s) op de hoogte gehouden van ontwikkelingen en verdere maatregelen.

Weektaak
Aanstaande maandag 30 maart worden alle leerlingen en ouder(s)/verzorger(s) uiterlijk om 11:00 uur door de teamleiders geïnformeerd over de weektaak. Op deze weektaak staat wat er van leerlingen thuis verwacht wordt. Op deze weektaak staat ook hoe zij contact kunnen opnemen met hun mentor over de weektaak.

De vraag aan ouder(s)/verzorger(s) de leerlingen te blijven stimuleren te werken aan de weektaak. Mocht dit niet lukken, neem dan contact op met de mentor.

Examen Praktijkonderwijs
Gisteren hebben we een aantal vragen ontvangen over het examen voor praktijkonderwijs. Zoals eerder geïnformeerd in de updates door de examencommissie komt het examen praktijkonderwijs voor leerlingen in klas 5 niet in gevaar. Het examen bestaat uit een presentatie die gepland staat voor 8 juni. Op dit moment gaan we er vanuit dat de school dan weer open is en alle presentaties door kunnen gaan.

Mochten er op dit moment vragen zijn over het virus in het algemeen, dan verwijzen wij naar het RIVM of de GGD. Voor informatie over hoe wij als school omgaan met het virus verwijzen wij jullie naar de website van onze school. Daar staat ook alle informatie die alle leerlingen en ouder(s)/verzorger(s) tot dusver gekregen hebben. Voor verdere dringende vragen kunnen jullie mailen naar directeur@limes-katwijk.nl.

Ondanks de uitzonderlijke en onzekere situatie waar we met elkaar in verkeren doet het mij goed dat zowel de leerlingen als mijn collega’s alles doen om het onderwijs op afstand met elkaar vorm te geven. Talentontwikkeling hoort hier ook bij. Via Instagram en Facebook organiseren mevrouw van der Plas en mevrouw van den Oever aanstaande maandag een ‘’Online Talentenjacht’’. Wie doet er mee?

Mochten zich morgen onverwachte ontwikkelingen voordoen waarvan we vinden dat we elkaar moeten informeren dan volgt er morgen nog een update. Anders wensen wij iedereen alvast een goed en gezond weekend!

Met vriendelijke groet,

Piet Keijzer
directeur

24-03-2020 | Updatemail aan ouders en leerlingen

Geachte ouder(s)/verzorger(s) / Beste leerlingen van Limes Praktijkonderwijs,

In deze mail geven wij een update over de laatste stand van zaken met betrekking tot het coronavirus.

Meldingen coronavirus.
Tot op heden hebben wij nog geen melding gekregen dat er bij één van onze leerlingen of medewerkers het coronavirus is vastgesteld.

Extra maatregelen tot 1 juni 2020.
Gisterenavond kregen we allen de mededeling van onze minister president dat groepen mensen niet meer bij elkaar mogen komen tot 1 juni. Wat betekent dit voor onze school? Op dit moment staat de sluitingsdatum van school tot en met maandag 6 april 2020. Mocht dit veranderen dan zullen we een ieder informeren over deze verandering.

Examen/examencommissie.
Gisteren is wederom op diverse media gesproken over de schoolexamens binnen het voortgezet onderwijs. Het Praktijkonderwijs valt hier niet onder. Wij kennen alleen een centraal examen waarbij leerlingen uit klas 5 met een per leerjaar goedgekeurd examendossier deelnemen aan het centraal examen door het geven van een (examen)presentatie. Met het onderwijs op afstand in de vorm van de weektaken kunnen we onze leerlingen van klas 5 voldoende voorbereiden op dit examen.

Omdat de school gesloten is heeft de examencommissie het volgende besloten voor alle klassen:

 • wanneer er in de periode 16 maart 2020 tot en met 6 april 2020 geen stage gelopen kan worden, zullen deze gemiste uren worden afgetrokken van het aantal verplichte stage-uren dat voor de leerling is vastgesteld (alleen voor klas 3/4/5);
 • en omdat in de periode van 16 maart 2020 tot en met 6 april 2020 alle reguliere lessen op Limes Praktijkonderwijs komen te vervallen, zal deze periode niet worden meegerekend in de aanwezigheidsplicht van 80% op de lestijd.

We hopen onze leerlingen hiermee te hebben gerustgesteld wat betreft de eisen van het examendossier en dus voor het diploma Praktijkonderwijs. Voor verdere vragen over het diploma Praktijkonderwijs kunnen zowel leerlingen als ouder(s)/verzorger(s) terecht bij de examencommissie via het e-mailadres: h.vanderbent@limes-katwijk.nl.

SIVON, ondersteuning bij aanschaf laptops.
Voor sommige leerlingen is onderwijs op afstand niet mogelijk. Bijvoorbeeld omdat zij thuis geen laptop, computer of tablet hebben.

Het ministerie van Onderwijs heeft aan het SIVON gevraagd om zoveel mogelijk laptops aan te schaffen voor deze leerlingen binnen het voortgezet onderwijs. Door het ministerie is een bedrag van 2,5 miljoen euro beschikbaar gesteld. Met dit bedrag kunnen leerlingen die op dit moment nog niet over de juiste apparatuur beschikken voorzien worden van een laptop. Zo wordt onderwijs op afstand voor alle leerlingen beschikbaar.

Gisteren hebben wij als school contact gehad met SIVON. Het aanvragen van een laptop loopt via de school. De mentoren in alle klassen weten welke leerlingen nog niet over de juiste apparatuur beschikken. Als school zullen we dit verder oppakken en de betreffende leerlingen en ouder(s)/verzorger(s) op de hoogte houden. Later deze week krijgen we vanuit het SIVON te horen hoe we aanvragen kunnen doen en onder welke voorwaarden.

Mochten er op dit moment vragen zijn over het virus in het algemeen, dan verwijzen wij naar het RIVM of de GGD. Voor informatie over hoe wij als school omgaan met het virus verwijzen wij jullie naar de website van onze school. Daar staat ook alle informatie die alle leerlingen en ouder(s)/verzorger(s) tot dusver gekregen hebben. Voor verdere dringende vragen kunnen jullie mailen naar directeur@limes-katwijk.nl.

@leerlingen: veel succes vandaag met het werken aan de weektaak. Op Instagram en Facebook vind je een aantal grappige acties. Dus al je tijd hebt, kijk en doe mee. Want we missen jullie…

Met vriendelijke groet,

Piet Keijzer
directeur

————–

23-03-2020 | Updatemail aan ouders en leerlingen

Geachte ouder(s)/verzorger(s) / Beste leerlingen van Limes Praktijkonderwijs,

In deze mail geven wij een update over de laatste stand van zaken met betrekking tot het coronavirus.

Meldingen coronavirus:
Tot op heden hebben wij nog geen melding gekregen dat er bij één van onze leerlingen of medewerkers het coronavirus is vastgesteld.

Weektaak:
Vandaag zijn alle leerlingen en ouder(s)/verzorger(s) door de teamleiders wederom geïnformeerd over wat er van hen thuis verwacht wordt deze week. Ook deze week gaan we werken met een weektaak. Op deze weektaak staat wat er van leerlingen thuis verwacht wordt. Op deze weektaak staat ook hoe zij contact kunnen opnemen met hun mentor over de weektaak.

Mocht het werken met de weektaak bij uw kind(eren) om welke reden dan ook niet lukken, neem dan contact op met de mentor. Als de mentor vandaag tot dusver nog niets van een leerling heeft vernomen dan neemt de mentor telefonisch contact op met de ouder(s)/verzorger(s).

Wijzigingen jaarplanning:
De onderstaande wijzigingen zijn van kracht wat betreft de jaarplanning.

Datum Activiteit Besluit
Vanaf 16 maart 2020 tot en met 6 april 2020 Masterklassen (sportklas, toneelklas etc.) Alle masterklassen vervallen tot en met maandag 6 april 2020
Vanaf 23 maart 2020 tot en met 6 april 2020 Themaweek 75-jarige bevrijding Verplaatst naar een later moment
Maandag 16 maart 2020, 19:30 uur Medezeggenschapsraad Verplaatst naar dinsdag 7 april 2020, 19:30 uur (optie)
Maandag 23 maart 2020 Toneelvoorstelling toneelklas Verplaatst naar een later moment
Maandag 30 maart 2020, 4e/5e lesuur Voorlichting stage en keuze praktijkvak(ken) voor leerlingen van klas 2 Maandag 20 april 2020, 4e/5e lesuur (optie)
Maandag 30 maart 2020, 6e/7e lesuur Voorlichting stage en keuze praktijkvak(ken) voor leerlingen van klas 3 Maandag 20 april 2020, 6e/7e lesuur (optie)
Maandag 30 maart 2020, 19:00 uur Voorlichting stage en keuze praktijkvak(ken) voor ouder(s)/verzorger(s) van klas 2 en 3 Maandag 20 april 2020, 19:00 uur (optie)
Woensdag 8 april 2020 Excursie Soldaat van Oranje Verplaatst naar een later moment

Mochten er op dit moment vragen zijn over het virus in het algemeen, dan verwijzen wij naar het RIVM of de GGD. Voor informatie over hoe wij als school omgaan met het virus verwijzen wij jullie naar de website van onze school. Daar staat ook alle informatie die alle leerlingen en ouder(s)/verzorger(s) tot dusver gekregen hebben. Voor verdere dringende vragen kunnen jullie mailen naar directeur@limes-katwijk.nl.

Met vriendelijke groet,

Piet Keijzer
directeur

————–

20-03-2020 | Updatemail aan ouders en leerlingen van de schoolleiding

In deze mail geven wij een update over de laatste stand van zaken met betrekking tot het coronavirus.

Meldingen coronavirus:
Tot op heden hebben wij nog geen melding gekregen dat er bij één van onze leerlingen of medewerkers het coronavirus is vastgesteld.

Samenvatting afgelopen schoolweek:
vanwege het coronavirus zijn alle scholen dicht van maandag 16 maart 2020 tot en met maandag 6 april 2020;

 • onze school geeft onderwijs op afstand door het werken met weektaken via de teamleider per e-mail;
 • alle stages gaan tot en met maandag 6 april 2020 niet door tenzij het stagebedrijf dit vraagt in overleg met ouder(s)/verzorger(s);
 • en in de diverse updates worden leerlingen & ouder(s)/verzorger(s) op de hoogte gehouden van ontwikkelingen en verdere maatregelen.

Weektaak:
Aanstaande maandag 23 maart worden alle leerlingen en ouder(s)/verzorger(s) uiterlijk om 11:00 uur door de teamleiders geïnformeerd over wat er van hen thuis verwacht wordt aankomende week. Per week werken we met een weektaak welke gemaild wordt door de teamleider. Op deze weektaak staat wat de leerlingen thuis moeten en/of kunnen doen. Op deze weektaak staat ook hoe zij contact kunnen opnemen met hun mentor over de weektaak.

In de weektaak van vorige week kwamen vooral de theoretische vakken aan bod. Aankomende week voegen we ook enkele praktijkvakken toe aan de weektaak.

De vraag aan ouder(s)/verzorger(s) de leerlingen te blijven stimuleren te werken aan de weektaak. Mocht dit niet lukken, neem dan contact op met de mentor. Als de mentor aanstaande maandag nog niets van een leerling heeft vernomen dan neemt de mentor telefonisch contact op met de ouder(s)/verzorger(s).

Stages:
Een aantal leerlingen lopen in overleg met hun stagebedrijf en ouder(s)/verzorger(s) stage. Onze stagebegeleiders nemen contact op met deze bedrijven om te bekijken hoe wij als school eventueel (extra) kunnen ondersteunen.

Mochten er op dit moment vragen zijn over het virus in het algemeen, dan verwijzen wij naar het RIVM of de GGD. Voor informatie over hoe wij als school omgaan met het virus verwijzen wij jullie naar de website van onze school. Daar staat ook alle informatie die alle leerlingen en ouder(s)/verzorger(s) tot dusver gekregen hebben. Voor verdere dringende vragen kunnen jullie mailen naar directeur@limes-katwijk.nl.

Een ‘’raar’’ einde van deze schoolweek. Toch een goed weekend.

————–

15-03-2020 | Update inzake sluiting van de school 

Vandaag is bekendgemaakt dat de overheid ons verplicht stelt de schooldeuren vanaf morgen te sluiten tot maandag 6 april 2020. Dit geldt uiteraard ook voor onze scholen.

Wat betekent dit voor uw kind(eren)? De scholen gaan dicht, maar het onderwijs op afstand gaat door. We vragen u nadrukkelijk uw kind te motiveren om te doen wat door school van ze wordt gevraagd. De verwachting is dat wij u hier morgen (maandag 16 maart 2020) na 14.00 uur via de teamleiders verder over kunnen informeren.

De minister geeft hoge prioriteit aan eindexamenkandidaten. De consequenties voor examenkandidaten lijken voor onze leerlingen minimaal. Komende week volgt hierover nadere informatie.

Bent u werkzaam in de zorg of in andere vitale beroepen en komt uw kind daarom toch naar school, kunt u mailen naar directeur@limes-katwijk.nl (vermeld in het onderwerp van de mail ‘vitale beroepen’ en de naam en de klas van uw kind). Als hiervoor leerlingen worden aangemeld starten we met deze groep overmorgen, dinsdag 17 maart. Voor morgen is er geen opvang, we vragen hiervoor uw begrip. Morgen willen we graag bekijken welke mogelijkheden we kunnen bieden om deze leerlingen onderwijs te geven.

We houden u regelmatig op de hoogte via e-mail en plaatsen updates op onze websites. Alleen voor dringende vragen kunt u contact opnemen met directeur@limes-katwijk.nl

We rekenen erop dat u begrip heeft voor deze uitzonderlijke situatie en hopen uw kind(eren) snel weer op school te kunnen verwelkomen. De vraag om bovenstaande informatie met uw kind(eren) te bespreken. Deze mail gaat ook naar de leerlingen.

————–

14-03-2020 | Update inzake meldingen, ontwikkelingen, vragen en de stages

Bij deze geven wij een update over de laatste stand van zaken rondom de invloed van het coronavirus binnen onze school.

Meldingen coronavirus:
Tot op heden hebben wij nog geen melding gekregen dat er bij één van onze leerlingen of medewerkers het coronavirus is vastgesteld.

Ontwikkelingen coronavirus:
De school volgt al het nieuws op de voet en heeft constant contact met instanties en elkaar over de laatste ontwikkelingen. Omdat de ontwikkelingen zich in rap tempo opvolgen en de maatregelen vanuit de GGD, RIVM en overheid kunnen wijzigen zullen wij u zondagavond verder per mail en via de website informeren over de laatste stand van zaken voor de start van de komende schoolweek.

Vragen van leerlingen en ouder(s)/verzorger(s):
Wij krijgen onder andere via de e-mail veel vragen. Om iedereen antwoord te kunnen geven zullen wij dit weekend alle vragen bundelen en een lijst met veel gestelde vragen met antwoorden zondagavond op onze website plaatsen.

Stage:
Stage is een belangrijke en grote activiteit binnen ons onderwijs. De stagebedrijven en leerlingen/ouder(s)/verzorger(s) van de klassen 3 tot en met klas 5 worden middels een aparte mail op de hoogte gehouden van de invloed van het coronavirus op de stages.

————–

13-03-2020 | Update inzake pauzes, bijzondere activiteiten en tussenuren door uitval docenten

In dit bericht geven wij een update over de laatste stand van zaken rondom de invloed van het coronavirus binnen onze school.

Pauzebesluit:
We vragen leerlingen zo veel mogelijk pauze te houden in de lokalen. We zoeken verder ook naar oplossingen om leerlingen tijdens pauzes in school te spreiden. Leerlingen worden hier vandaag over geïnformeerd.

Uitval lessen:
Door de aangescherpte richtlijnen is de kans op uitval van lessen groter. Wij proberen de lessen zo veel als mogelijk te vervangen. Daarnaast blijven leerlingen zo veel als mogelijk werken in het lokaal waar zij volgens het rooster les zouden krijgen. We vragen onze leerlingen na schooltijd niet te blijven ‘’hangen’’, maar naar huis te gaan.

Bijzondere activiteiten:
Aanstaande schoolweek zijn er geen bijzondere schoolactiviteiten in de school die geen doorgang vinden.

De school blijft, volgens de richtlijnen van het ministerie en het RIVM, nog steeds open en lessen vinden zo veel mogelijk doorgang. We houden jullie op de hoogte.

Mochten er op dit moment vragen zijn over het virus in het algemeen, dan verwijzen wij naar het RIVM of de GGD. Voor informatie over hoe wij als school omgaan met het virus verwijzen wij jullie naar de website van onze school. Voor verdere vragen kunnen jullie mailen naar directeur@limes-katwijk.nl.

Tip: twijfelt u als ouder/verzorger of u uw kind naar school kan sturen? Volg het schema op deze pagina

————–

12-03-202 | Update inzake persconferentie

Naar aanleiding van de persconferentie die zojuist door onze minister president Rutte is gegeven kunnen wij u het volgende berichten. Volgens het RIVM en onze minister president draagt het sluiten van scholen op dit moment niet bij aan het tegen gaan van de verspreiding van het virus.

Voor het voortgezet onderwijs is daarom besloten dat de scholen op dit moment open blijven. De adviezen van het RIVM blijven van kracht voor wat betreft het naar school gaan. Deze adviezen zijn te vinden op de website van het RIVM (www.rivm.nl) en de GGD (www.ggdhm.nl).

Dit betekent dat onze school op dit moment open blijft en er geen veranderingen zijn in het rooster. We houden jullie op de hoogte van ontwikkelingen via e-mail en deze website. Mochten er op dit moment vragen zijn over het virus in het algemeen, dan verwijzen wij naar het RIVM of de GGD.