Cultuurbericht, terugblik.

Dit schooljaar hebben wij dankzij de tegoeden van de Cultuurkaart, subsidie van de gemeente en het schoolbudget een mooie invulling kunnen geven onder anderen aan het vakgebied ckv, het projectonderwijs in de diverse leerjaren en de SMW-week. Niet alleen wij zijn tevreden maar ook het ministerie van onderwijs! Wij hebben dit schooljaar 500 euro extra gekregen van de overheid in verband met de goede besteding van het budget op de Cultuurkaart.

In leerjaar 1 hebben we in het kader van het projectonderwijs een bijzondere excursie en workshop gevolgd in het Rijksmuseum in Amsterdam, een professionele animator kunnen inhuren als gastdocent en een aantal kunstenaars kunnen uitnodigen om workshops te geven gedurende het kunstproject ”l’Artiste? C’est moi!”. In de bibliotheek hebben de leerlingen een rap gemaakt met professioneel rapper Charlie May.

De school heeft in samenwerking met de gemeente Katwijk, het Welzijnskwartier, de Muziekschool Katwijk, de Harmonie en The Box Studio’s de leerlingen van het tweede leerjaar het muziekproject “Rythm & Rap” kunnen aanbieden. In de techniek- en ckv-lessen hebben de leerlingen een cajon gemaakt. Deze hebben de leerlingen leren bespelen tijdens het project. De leerlingen hebben ook kennis gemaakt met diverse muziekstijlen en instrumenten. Een fotocollage van de fotoshoot en een cd met de zelf gemaakte rap waren het tastbare eindresultaat.

In de workshop “Geuren” hebben de leerlingen van klas 3 in de Victoriakas in de Hortus te Leiden een parfum gecreëerd en een rondleiding gekregen door de tuinen. In voorbereiding hierop hebben de leerlingen tijdens CKV een parfummerk ontwikkeld.

Leerlingen van de uitststoomklas Mediatech en 3e jaars leerlingen van het cluster CKV en Theatertech hebben een interessante multimedia excursie gevolgd op de STRP te Eindhoven.
Theatergroep Playback hebben we dankzij de extra tegoeden kunnen uitnodigen tijdens de SMW week. Deze week viel samen met de landelijk georganiseerde thema week over geld. De voorstelling “Rijk” voor leerlingen, en de ouderavond werden door iedereen als zeer waardevol ervaren.

Afsluiter dit jaar was de tentoonstelling “Kunstgreep” in het DunaAtelier te Katwijk. Bezoekers hebben leerlingenwerk kunnen bewonderen dat tijdens de ckv-lessen is gemaakt. Een boeiende verzameling van diverse technieken en stijlen was tentoongesteld.  Zeker voor herhaling vatbaar!

Aankomend schooljaar hopen we al deze activiteiten weer aan te kunnen bieden. Een aantal reserveringen zijn al gemaakt. Misschien zijn er enige aanpassingen in de programmering daar het culturele werkveld en de kunsten continu in beweging zijn. In 2018 bijvoorbeeld is Leeuwaren culturele hoofdstad. We hopen mee te kunnen doen met een kunstproject in Friesland en een uitwisseling te realiseren met een school op Schiermonnikoog. Een mooi vooruitzicht!

Tekst bij foto’s: 2017 jaar van Piet Mondriaan. Klas 1a biedt mevrouw Bierman schilderijen aan geïnspireerd op het werk van Piet Mondriaan.