Faciliteiten

In de kantine zijn tegen redelijke prijzen dranken en gezonde etenswaren te koop. Ook zijn wij een alcoholvrije school, wat inhoudt dat er bij feesten en andere gelegenheden geen alcohol wordt geschonken.

Ouderportaal

Het ouderportaal is de elektronische leeromgeving van Limes Praktijkonderwijs. Hier kunnen ouders/verzorgers relevante informatie over hun kind inzien, zoals huiswerk, absentie, digitaal portfolio en roosterwijzigingen. U vindt het ouderportaal via de link.

Nieuwsbrief

Onze nieuwsbrief verschijnt 6 keer per jaar en wordt via e-mail direct aan de ouders verstuurd. Hierin vindt u actuele informatie en daarnaast ontwikkelingen en achtergronden over de school en het onderwijs.

Aanmelden zij-instromers

Wanneer uw kind van een andere (praktijk)school wil instromen dan neemt de school van herkomst contact op met de coördinator onderwijsondersteuning van onze school. Dit is Katinka van Netten, te bereiken via de mail: k.vannetten@limes-katwijk.nl.