Faciliteiten

In de kantine zijn tegen redelijke prijzen dranken en gezonde etenswaren te koop. Ook zijn wij een alcoholvrije school, wat inhoudt dat er bij feesten en andere gelegenheden geen alcohol wordt geschonken.

Ouderportaal

Het ouderportaal is de elektronische leeromgeving van Limes Praktijkonderwijs. Hier kunnen ouders/verzorgers relevante informatie over hun kind inzien, zoals huiswerk, absentie, digitaal portfolio en roosterwijzigingen. U vindt het ouderportaal via de link.

Nieuwsbrief

Onze nieuwsbrief verschijnt 6 keer per jaar en wordt via e-mail direct aan de ouders verstuurd. Hierin vindt u actuele informatie en daarnaast ontwikkelingen en achtergronden over de school en het onderwijs.

Aanmelden zij-instromers

Wanneer uw kind van een andere (praktijk)school wil instromen dan neemt de school van herkomst contact op met de coördinator onderwijsondersteuning van onze school. Dit is Katinka van Netten, te bereiken via de mail: k.vannetten@limes-katwijk.nl.

Rookvrij schoolterrein

Een gezonde leeromgeving vinden wij belangrijk. Daarom heeft onze school vanaf schooljaar 2019-2020 een rookvrij schoolterrein. Onze locatie(s) waren al langer rookvrij. Maar ook het schoolterrein buiten is nu rookvrij. Dit geldt voor iedereen: leerlingen, docenten, ondersteunend personeel, ouders en bezoekers. Ook tijdens ouderavonden en andere activiteiten buiten schooltijd.

Waarom een rookvrij schoolterrein?

Vanaf 2020 moeten alle scholen een rookvrij schoolterrein hebben. Onze school wil leerlingen een gezonde en rookvrije leeromgeving bieden. Uit onderzoek blijkt dat de helft van de rokers begint op het schoolplein. Op dit moment raken 75 leerlingen per dag in Nederland verslaafd aan roken. De hersenen van jongeren zijn extra gevoelig voor de verslavende werking van nicotine. Hoe jonger een roker start, des te groter de kans op verslaving. Een rookvrij schoolterrein helpt leerlingen niet te roken en voorkomt ook ongewenst meeroken.

Alvast onze dank voor uw medewerking! Met elkaar dragen we bij aan een gezonde leeromgeving voor onze kinderen. Wilt u meer weten? Kijk dan eens op deze website: https://www.rookvrijschoolterrein.nl/