Schoolgids

Schoolgids 2021-2022

Schoolplan

Schoolplan Stichting Andreas College

Jaarverslag

Jaarverslag Stichting Andreas College

Medisch Protocol

Medisch Protocol Limes 

Groep 7/8 toelating

Aanmeldformulier

Examenhandboek

Examenhandboek 2021-2022

Code Goed Onderwijsbestuur

Code Goed onderwijsbestuur

Beleidsplan passend onderwijsondersteuning

Beleidsplan passend onderwijsondersteuning

Klachtenregeling

https://limes-katwijk.nl/wp-content/uploads/Klachtenregeling.pdf

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Deze meldcode is binnenkort op deze locatie te vinden

Protocol voor gescheiden ouder(s)/verzorger(s)

Protocol gescheiden ouder(s)/verzorger(s)