Eline naar Malawi

Donderdag 21 februari vertrok een groep middelbare scholieren uit Katwijk naar Malawi. Gedurende de voorjaarsvakantie bezochten zij daar leeftijdgenoten. Na ruim een week keren zij huiswaarts met ongetwijfeld veel indrukken en concrete informatie.

Het doel van de actie is om ervoor te zorgen dat leerlingen aldaar ook leven in een veilige en gezonde leeromgeving, dat er voldoende leraren opgeleid worden en dat er goed lesmateriaal beschikbaar is. Malawi is één van de armste landen ter wereld. Hoewel 87% van de kinderen naar de basisschool gaat, is de schooluitval nog steeds gigantisch.

Een belangrijk onderdeel van het bezoek is het ontmoeten van leeftijdgenoten in dit Afrikaanse land, die dankzij de acties voor Going Global kwalitatief goed onderwijs kunnen volgen. De leerlingen van Vakcollege Rijnmond, Limes Praktijkonderwijs en Pieter Groen bezoeken namelijk als een soort reporter het Afrikaanse land en gaan later dit schooljaar de andere leerlingen op de vestigingen informeren over het leven van hun leeftijdgenoten in Malawi. Zij doen dat met hun verslag als bezoekende ‘reporter’ en met de door hen gemaakte films en foto’s. Al tijdens de reis plaatsen de drie leerlingen een verslag op de eigen actiewebsite. De link zal binnenkort zijn te vinden zijn via https://inactievooredukans.nl/. Op de drie scholen wordt dit jaar actie gevoerd voor goed onderwijs in Malawi.

Nadia, Eline en Jens vertrokken vanaf Utrecht. Vandaar ging de hele groep met een bus naar de Belgische luchthaven waarvan de vlucht naar Malawi start. Uiteraard werden de leerlingen in Utrecht uitgezwaaid. Een groep vertegenwoordigers van de drie scholen haalde de leerlingen weer op in Utrecht.

 

Foto

De leerlingen Nadia (Pieter Groen), Eline (Limes Praktijkonderwijs) en Jens (Vakcollege Rijnmond), die meegaan met de actie Going Global van Edukans naar Malawi.