Schoolkosten

Categorie 1 (Kosten voor rekening school) lesmateriaal

Het gaat om lesmateriaal dat een leerling in een specifiek jaar nodig heeft, waaronder:

 • leerboeken
 • werkboeken
 • project boeken en tabellenboeken
 • examentrainingen en examenbundels
 • eigen leermateriaal van de school en bijbehorende cd’s en dvd’s en licenties van digitaal lesmateriaal

Categorie 2 (Kosten voor rekening van de ouders) persoonsgebonden materiaal

Het gaat hierbij om kosten voor voorgeschreven persoonsgebonden materiaal dat langer dan een jaar mee gaat, waaronder:

 • atlas
 • woordenboek
 • agenda
 • rekenmachine
 • schrift, multomap, pennen en dergelijke
 • gereedschap
 • sportkleding
 • praktijkkleding

Categorie 3 (Kosten voor rekening van de ouders) aanschaf iPad

Het gaat hierbij om de aanschaf van een iPad voor de leerlingen van de 1e klas, de iPad kan in 1 termijn of 36 termijnen worden aangeschaft via een externe partij.

Categorie 4 Vrijwillige Ouderbijdrage

Het gaat hierbij om extra activiteiten buiten het verplichte onderwijsprogramma, georganiseerd door het bevoegd gezag, waaronder:

 • excursies
 • introductiekamp
 • kerstviering
 • bijles, huiswerkbegeleiding en examentraining
 • langdurige extra-curriculaire activiteiten zoals tweetalig onderwijs

Ouders kunnen niet verplicht worden de vrijwillige bijdrage te voldoen, leerlingen mogen hierdoor niet worden uitgesloten van deelname en een alternatief aangeboden worden. De school heeft de vrijwillige ouderbijdrage nodig om de extra activiteiten doorgaan te kunnen laten vinden. Bij onvoldoende betalende deelnemers houdt de school zich het recht voor de activiteit te kunnen annuleren.

Instemming medezeggenschapsraad

De oudergeleding van de medezeggenschapsraad heeft instemmingsrecht op het schoolkostenbeleid en de hoogte en bestemming van de vrijwillige ouderbijdrage.

Betaling van de kosten

Eind september ontvangt u een e-mail via Wis Collect (zorg altijd dat het juiste mailadres bij ons bekend is) met een link, waarna u de jaarnota kunt bekijken en via iDEAL kunt betalen. Wij bieden u ook de mogelijkheid om de schoolkosten in termijnen te betalen.

Voor bepaalde reizen, excursies of activiteiten die via inschrijving gaan, ontvangt u later in het schooljaar een aparte mail.

Limes-Toelichting-Schoolkosten-2022-2023