Gezocht: Leden voor de Medezeggenschapraad (MR)

Iedere school heeft een medezeggenschapsraad, dit is wettelijk verplicht, ook voor Limes. De medezeggenschapsraad bestaat uit ouders en personeel van de school. Via de medezeggenschapsraad op school worden de belangen van de leerlingen, de ouders en personeel behartigd. U bent een belangrijke schakel om mee te praten over het beleid van de school waar uw kind onderwijs volgt. We hebben u nodig voor een volwaardig functionerende medezeggenschapsraad waarin voor iedere doelgroep de belangen worden behartigd.

Wij zijn per direct op zoek naar 2 enthousiaste ouders die lid willen worden. U kunt vrijblijvend meelopen met de vergaderingen van de medezeggenschapsraad, zodat u een goed beeld kunt krijgen van de werkzaamheden. De medezeggenschapsraad vergaderd 6x per jaar van 19.30 tot 21.30 uur.

Heeft u interesse? Neem dan contact op via de mail: mr@limes-katwijk.nl of bel naar 06-81150953. (Dit nummer is tot 1 maart bereikbaar)