Begeleiding & Onderwijsondersteuning

Limes Praktijkonderwijs heeft een intensieve en effectieve leerlingbegeleiding. Het kan zijn dat uw zoon of dochter extra onderwijsondersteuning nodig heeft, goede begeleiding staat hierbij centraal.
Onze coördinator onderwijsondersteuning, de schoolmaatschappelijk werkster/pubercoach en de dyslexiespecialist bieden de leerling ondersteuning als het onderwijs niet goed lukt door problemen. In overleg met de leerling, de ouders en de mentor (en externe instanties) wordt gezocht naar oplossingen om de onderwijsomgeving binnen Limes Praktijkonderwijs weer zo veilig en passend mogelijk te maken.

Activiteiten

Voor de nieuwe leerlingen start het schooljaar met een kennismakingskamp. En het hele jaar door worden zowel in als buiten schooltijd leuke activiteiten georganiseerd. Zo worden toneellessen gegeven en zijn er verschillende uitjes. In januari organiseert de school een nieuwjaarsgala en voor alle leerlingen is in juli een eindfeest.

Praktijklokalen

Op Limes Praktijkonderwijs is het belangrijk dat leerlingen leren in de praktijk. Om dit zo goed mogelijk tot zijn recht te laten komen, zijn er speciale praktijklokalen ingericht. Zo is er een echte keuken, een restaurant, een tuin, een atelier en een toneelzaal. Dankzij gerichte opdrachten en oefeningen krijgen de leerlingen een goed beeld van het werken in de praktijk.