Stage

Een belangrijk onderdeel van het onderwijs op Limes Praktijkonderwijs is de stage. In de eerste twee leerjaren bereiden wij de leerlingen voor op de praktijk, waarna zij in het derde jaar beginnen met een snuffelstage.

Snuffelstage

Tijdens de snuffelstage gaat de leerling met een groepje een dagdeel stage lopen onder begeleiding van een docent of onderwijsassistent. Het doel van de snuffelstage is dat de leerlingen gaan wennen hoe het er aan toe gaat als ze straks gaan werken. Uitgangspunten zijn: op tijd komen, je netjes gedragen, een goede motivatie, inzet tonen, initiatief nemen en collegiaal zijn. Na iedere stagedag maken ze op school een verslag. De leerlingen moeten aan de hiervoor genoemde uitgangspunten op een positieve manier hebben voldaan om door te stromen naar de individuele stageperiode. Mocht het onvoldoende zijn dan volgt een extra periode van begeleide snuffelstage.

Individuele stage

Na een voldoende beoordeling van de snuffelstage gaan de leerlingen op individuele stage. In het derde leerjaar lopen zij één dag per week stage. Tijdens deze stage krijgt de school een goed beeld van uw zoon of dochter. De stage vindt plaats in de uitstroomrichting waar de passie van de leerling ligt. Specifieke vaardigheden in deze sector en het ontwikkelen van een goede werkhouding staan centraal.

Plaatsingsstage

In het vierde leerjaar gaan leerlingen twee tot drie dagen per week stage lopen. Deze stage is erop gericht leerlingen te plaatsen binnen het bedrijf en ze te helpen aan een arbeidscontract of hen voor te bereiden op een vervolgopleiding.