Toelating

Het advies van de basisschool is bindend voor toelating op Limes Praktijkonderwijs.

Persoonlijk kennismakingsgesprek

We zijn blij als we een nieuwe leerling op onze school mogen verwelkomen. We zijn ons ervan bewust dat de stap van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs een belangrijk moment is in het leven van elk kind.
Limes Praktijkonderwijs heeft de individuele benadering van elke leerling hoog in het vaandel staan. Als uw zoon of dochter het advies praktijkonderwijs heeft gekregen, kunt u uw zoon of dochter bij ons aanmelden. U kunt contact opnemen met onze coördinator onderwijsondersteuning, Katinka van Netten. Zij maakt een afspraak en stuurt u de benodigde formulieren toe. In de afspraak worden alle benodigde gegevens besproken om de aanmelding goed te laten verlopen.
Katinka van Netten.
E: K.vannetten@limes-katwijk.nl