Het Onderwijs

Limes Praktijkonderwijs laat leerlingen leren door veel praktijkervaringen op te doen. Ze leren dus hun grenzen te verleggen door te doen. De theorie wordt gekoppeld aan praktische opdrachten en stages. We kijken daarbij naar wat uw zoon of dochter kan en graag wil.

Leerjaar 1 en 2

In de onderbouw krijgen de leerlingen alle praktijkvakken. Zo krijgen zij een goed beeld van wat ze leuk vinden en goed kunnen. De praktijkvakken zijn:
• Techniek
• Groen
• Drama
• Cultureel kunstzinnige vorming (ckv)
• Verzorging

Naast deze praktijkvakken krijgen de leerlingen op Limes Praktijkonderwijs ook algemeen vormend onderwijs (avo). Dit zijn vakken als Nederlands, Engels, rekenen, wiskunde en geschiedenis.

Leerjaar 3

Aan het eind van het tweede leerjaar maken de leerlingen een keuze voor twee van de vijf praktijkvakken. Zij hebben in de eerste twee jaar ervaring opgedaan in de verschillende mogelijkheden en mogen nu kiezen voor twee richtingen waar zij de meeste affiniteit mee hebben. Zo krijgen zij in leerjaar drie meer inzicht in de richting die zij uiteindelijk willen kiezen aan het eind van leerjaar drie. Het vak zorg en dienstverlening wordt in het derde leerjaar ook uitgebreid met horeca.

Leerjaar 4 en 5

Aan het eind van het derde jaar kiest de leerling uiteindelijk voor één uitstroomrichting. De uitstroomrichtingen zijn:

  • Techniek
  • Groen
  • Zorg en dienstverlening
  • Winkel
  • Horeca

Deze uitstroomrichtingen sluiten aan bij de praktijkvakken uit de onderbouw. Omdat de uitstroomrichting zorg & welzijn uit veel verschillende onderdelen bestaat, is daar gekozen om de richting te verdelen in winkel, zorg en horeca. Uw zoon of dochter heeft dus veel te kiezen op Limes Praktijkonderwijs.

De uitstroomrichtingen

Techniek

Limes Praktijkonderwijs heeft een mooi en ruim technieklokaal met verschillende gereedschappen, machines, materialen en alle benodigde apparaten. Bij techniek leren de leerlingen technische vaardigheden met metaal en hout. Zij maken complete werkstukken en leren hoe ze onderhoudswerkzaamheden kunnen verrichten.

Media

In de onderbouw starten we met het onderdeel drama. Hier worden praktijksituaties nagebootst. De zelfredzaamheid van de leerling staat hierbij centraal. Het vak drama wordt gegeven in een prachtig, speciaal ingericht theater.
Bij de onderdelen theatertechniek en mediatechnologie komen alle technieken aan bod die nodig zijn om mensen op een podium te ondersteunen, zoals licht, beeld en geluid. Tijdens interessante activiteiten in ons theater wordt de theorie in de praktijk gebracht.

Groen

Bij het vak groen wordt de theorie in de praktijk geleerd. De leerlingen krijgen les in het onderhouden van een (moes)tuin. Ze leren hierbij het juiste gereedschap te gebruiken en de goede werkhouding aan te nemen. Tijdens het onderhoud wordt ook tijd besteed aan het herkennen en verzorgen van planten en bloemen. Daarnaast krijgen de leerlingen ook kooklessen en is er aandacht voor het vak biologie.
In het schoolgebouw is een boeketterie. Dit is een leerwerkplek voor groepen leerlingen uit de school. Zij lopen hier regelmatig stage. De leerlingen en de begeleider kopen zelf de bloemen in op de veiling, verwerken deze tot boeketten en verkopen deze in de boeketterie.

Zorg en dienstverlening

Deze uitstroomrichting bestaat uit drie onderdelen: zorg, winkel, en horeca.
Bij het onderdeel zorg komen allerlei vormen de zorg voor kinderen en ouderen en van het huishouden en aan de orde. In de praktijklessen leren de leerlingen kennis en vaardigheden op het gebied van bijvoorbeeld activiteitenbegeleiding, schoonmaken en strijken.

In de bovenbouw kan ook gekozen worden voor de richting winkel. Hier leren de leerlingen alles wat je als winkelmedewerkers moet kunnen en weten. Dit zijn bijvoorbeeld kassawerkzaamheden, vakkenvullen, etaleren, magazijnbeheer en omgang met klanten.

Bij het onderdeel horeca leren de leerlingen uiteenlopende maaltijden te bereiden. Ze werken met verschillende technieken zoals bakken en braden. De leerlingen krijgen voedings- en hygiëneleer. Bij horeca neemt projectonderwijs een grote plaats in. Projecten die onder andere worden gedaan zijn Masterchef en het bereiden van een vijf gangen diner voor ouders en stagebegeleiders.

Praktijkvak

Naast de bovengenoemde uitstroomrichtingen wordt in leerjaar 1, 2 en 3 het praktijkvak cultureel kunstzinnige vormging (ckv) gegeven. Dit wordt gegeven in een prachtig atelier voorzien van moderne technologie en middelen.
In de lessen komen handvaardige en machinale vaardigheden aan bod, zoals tekenen, schilderen en handwerken. CKV zorgt voor het ontwikkelen van fijne motoriek, creativiteit en ook het bepalen van een eigen stijl.