Limes Praktijkonderwijs biedt een brede onderwijsondersteuning

De mentor is je eerste aanspreekpunt. Daarnaast is er een onderwijsondersteuningsteam dat je  kan helpen.  Het team bestaat uit de coördinator onderwijsondersteuning , de schoolmaatschappelijk werkster, de dyslexiespecialist, de Remedial Teacher en de NT2 docent. In overleg met jou, je ouders/ verzorgers en de mentor  wordt gezocht naar een passende oplossing voor je hulpvraag.

De verschillende protocollen zijn te vinden op onze pagina Downloads

Sociaalveiligheidsbeleid

Je veilig voelen op school is heel belangrijk om goed tot leren te kunnen komen. Veiligheid betekent dat je jezelf mag zijn en dat je de aandacht krijgt die je nodig hebt in het onderwijs.
Sociale vaardigheden, zelfvertrouwen en zelfredzaam vinden we op school heel belangrijk.
Een training Rots en Water, SOVA (sociale vaardigheden) en WEVA(werknemersvaardigheden) helpen je hierbij, maar ook individuele gesprekken met je mentor of iemand van het onderwijsondersteuningsteam.

Antipestprotocol

Het is heel vervelend als je wordt gepest op school. We willen dit niet en  nemen dit heel serieus. De eerste stap is dat je aan je mentor vertelt dat je gepest wordt of aan de coördinator sociale veiligheid. Samen gaan we dan aan de slag. Limes heeft een anti pestprotocol waarin staat wat we onder pesten verstaan en wat we er aan doen.
Vanuit het maatschappelijk werk bieden we ook een training Meiden Venijn.

Dyslexie

Wij houden vanaf je start op het Limes Praktijkonderwijs rekening met je dyslexie. Twee keer per jaar heb je een coachinggesprek met de dyslexiespecialist. Je bespreekt welke ondersteuning en hulpmiddelen het beste bij jou passen. Alle gemaakte afspraken zetten we op je dyslexiepas. Er worden Kurzweiltrainingen gegeven en er is individuele ondersteuning of in een groepje.

Faalangst en onzekerheid

Een beetje spanning is niet erg. Vaak word je er juist alert van en presteer je extra goed. Maar als je door de spanning niet meer lekker in je vel zit, slecht slaapt of lagere cijfers haalt, dan wordt het tijd er iets aan te doen. Neem dan contact op met je mentor of schoolmaatschappelijk werk en praat erover. We kunnen je dan helpen.

Coördinator onderwijsondersteuning

Bij sociaal-emotionele, leer- of gedragsproblemen kan de coördinator onderwijsondersteuning ingeschakeld worden. Zij stemt de ondersteuningsbehoeften van de leerlingen en de ondersteuningsmogelijkheden van de school op elkaar af. Ook coördineert zij de gewenste activiteiten binnen school en met externen.

Remedial Teacher

De Remedial Teacher kan je ondersteunen als je moeite hebt met de leerstof. Dit kan individueel of gewoon binnen je groep.

NT2

De docent NT2 kan je ondersteunen als je moeite hebt met de Nederlandse taal.

Schoolmaatschappelijk werk

Op Limes Praktijkonderwijs begeleidt de schoolmaatschappelijk werkster de leerlingen die  in hun sociaal emotionele ontwikkeling extra ondersteuning nodig hebben. Ook kunnen ouders terecht voor hulpvragen over de opvoeding van hun kind in relatie met school.