Als leerling word je op verschillende manieren begeleid en beoordeeld. Wij vinden het belangrijk dat wij, je ouders en jij samen verantwoordelijk zijn voor jouw ontwikkeling.
Wij gebruiken hiervoor vier middelen:

Rapportfolio

In dit document staan al je gemiddelde cijfers van alle theorie- en praktijkvakken. Daarnaast staat hier ook de beoordeling van je competenties tijdens het projectonderwijs. Tweemaal per jaar wordt deze uitgereikt.

Ontwikkel Perspectiefplan (OPP)

Het eerste OPP wordt opgesteld aan de hand van de gegevens van je basisschool, de informatie en inbreng van je ouders en van jou. Jaarlijks wordt het OPP bijgesteld in overleg met ouders en jou naar aanleiding van de voortgangsgesprekken.

Individueel OntwikkelingsPlan (IOP)

Het  IOP bevat de doelen waaraan gewerkt wordt. Deze doelen bespreek je elke zes weken met je mentor. De mentor helpt je om de doelen te kunnen behalen. Het IOP wordt meerdere malen per jaar geëvalueerd en bijgesteld tijdens de IOP gesprekken.

Examenmap

Daarnaast verzamel je gedurende je schoolcarrière je digitale Portfolio-formulieren. Hierop staan de tijdens praktijkvakken geleerde vaardigheden of werkstukken. Het is ook mogelijk om een foto of filmpje toe te voegen aan deze map. De docent beoordeelt het werk, daarnaast evalueer je ook zelf je eigen werk.