Het team van Limes Praktijkonderwijs bestaat uit professionele en gedreven medewerkers. Naast de directie zijn dit onze docenten en is dit ons onderwijsondersteunend personeel. We hebben allen één gemeenschappelijk motto; wij zijn er voor onze leerlingen en hun ouders/verzorgers.

Directie Limes Praktijkonderwijs

Dhr. P.P. Keijzer, directeur
Mevr. S.W. Schaap, teamleider
Dhr. M. Feenstra, teamleider

Stichting Andreas College

Stichting Andreas College voor Christelijk Voortgezet Onderwijs te Katwijk e.o. is opgericht op 26 november 2015 en is gevestigd in de gemeente Katwijk.
Onder deze stichting vallen de scholen Limes Praktijkonderwijs, Vakcollege Rijnmond (vmbo basis-, kader- en gemengde leerweg) Pieter Groen (vwo, havo en vmbo-t) met tweetalig onderwijs, Entreprenasium en wetenschap. De stichting heeft ten doel de bevordering van het protestants-christelijk voortgezet onderwijs.

College van Bestuur

Het College van Bestuur wordt gevormd door:
De heer A. Turner, voorzitter

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht bestaat uit:·

Mevrouw S. Mieras-Tavenier, voorzitter
De heer    A. van der Plas
De heer    C.P. van Dijk
De heer    P. Guijt
Mevrouw J. Schuurmans Stekhoven

Bezoekadres

Louise de Colignylaan 2, 2224 VT Katwijk
Telefoon 071 – 401 31 28

Correspondentieadres

Postbus 48, 2220 AA Katwijk
T.a.v. Bestuurssecretaris de heer H. de Best
E-mail: secretaris@stichtingandreascollege.nl,
Website: www.stichtingandreascollege.nl
Bankrekening NL21 RABO 03918641 57 t.n.v. Stichting Andreas College