'Limes verlegt grenzen' is het motto van Limes Praktijkonderwijs. Op Limes Praktijkonderwijs staat de persoonlijke vorming en talentontwikkeling van onze leerlingen centraal. Wij geven hen de kennis en vaardigheden mee die de basis vormen voor hun verdere (professionele) ontwikkeling.


 

Dit doen wij door:

 

Verschillende vormen van praktijkonderwijs

We geven Praktijkonderwijs in zowel een klassensituatie als in praktijkruimten. Zelfredzaamheid
en toeleiding naar werk zijn hierbij de sleutelwoorden. Sociale en communicatieve vaardigheden zijn opgenomen in ons lesprogramma. Ook stages spelen een belangrijke rol in ons onderwijsproces.

Goede en persoonlijke begeleiding

Onze docenten en onderwijsassistenten zijn gemotiveerd om uw zoon of dochter te coachen.
Wij houden hierbij rekening met iedere leerling afzonderlijk. Elke klas heeft een mentor die de
leerlingen persoonlijk kent en hen daarom uitstekend kan begeleiden.

Kleinschalig

We bieden de sfeer van een kleine, persoonlijke school. Dit biedt de leerlingen een veilige
omgeving waarin ze kunnen groeien.

Uitstekende zorg

Samen werken aan talent vraagt om goede onderlinge contacten. Er is speciale aandacht
voor leerlingen die extra steun en begeleiding nodig hebben, zoals bijvoorbeeld
schoolmaatschappelijk werk en dyslexie-coaching.

Up to date technologie

In alle lokalen hangen digitale schermen. Deze hebben een haarscherp beeld en zodoende door de leerlingen goed te zien. Om onze lessen vorm te geven maken wij steeds meer gebruik Prowise Presenter. Deze software stelt ons in staat om de lessen visueel te ondersteunen. Denk aan het laten zien van breukencirkels maar ook een reis door het menselijk lichaam is mogelijk. Leerlingen bij ons op school werken op een eigen device. Dat kan een ipad zijn maar een laptop is ook mogelijk.

Leuke activiteiten

Op Limes Praktijkonderwijs is er ook ruimte voor leuke activiteiten. Voor nieuwe leerlingen
start het schooljaar met een kennismakingskamp. Voor de andere jaren worden er ook diverse
activiteiten georganiseerd, zoals schoolreizen en een ski-kamp. Ook worden er elk jaar een
nieuwjaarsgala en een eindfeest georganiseerd.

Christelijk karakter

Limes Praktijkonderwijs is een christelijke school. Dit komt o.a. tot uiting in onze dagopeningen
en in de vieringen van de christelijke feesten.

Veiligheid en respect

Onze leerlingen ervaren dat ze ertoe doen, dat ze erbij horen. De onderlinge betrokkenheid en
veiligheid op school is groot. Wij doen er alles aan om deze te bevorderen.