Afwezigheid

Verzuim (ziekte, tandarts, etc.) van een leerling moet vóór 8:30 uur op diezelfde dag aan de school telefonisch worden doorgegeven (telefoon 071 406 10 80). Is een leerling langer dan drie dagen ziek, dan verwachten wij dat u uw kind de vierde dag opnieuw ziek meldt.

Verlof

Verlof binnen de schooltijden kunt u uitsluitend bij de administratie (mw. D. Vooijs) aanvragen. De directie zal beoordelen of het verlof kan worden verleend en onder welke voorwaarden.