Afwezigheid

|
|
Afwezigheid

Ziek

Is uw kind ziek, dan kunt u dit voor het eerste lesuur doorgeven via de telefooncentrale van de stichting: 071-4029990. Is uw kind langer dan drie dagen ziek, dan verwachten wij dat u uw kind de vierde dag opnieuw ziekmeldt.

U kunt ook uw kind ziekmelden door een mail te sturen naar: absent@limes-katwijk.nl Graag bellen tussen 08.00 uur en 09.00 uur.

Loopt uw kind al stage? Dan geldt op de stagedagen:

  • De leerling belt zelf het stagebedrijf af voordat de stage die dag start.
  • Ouders/verzorgers bellen tussen 8.00u en 9.00u naar de stagebegeleider van school.

De brief met de gegevens van de stagebegeleiders (naam en telefoonnummer), heeft u via mail en per post aan het begin van het schooljaar van ons ontvangen.

Bezoek tandarts, huisarts, ziekenhuis of specialist

Is er een andere reden waarom uw kind niet naar school kan komen, en gaat het om verlof van een (aantal) uur, dan kunt u dit mailen naar mevrouw Vooijs via  absent@limes-katwijk.nl. Uw kind kan ook een briefje met handtekening afgeven aan onze conciërge, de heer Moenen.

Verlof

Wilt u verlof aanvragen voor bijvoorbeeld een bruiloft of een langdurig verlof van een aantal dagen, dan kunt u het verlof bij de schoolleiding aanvragen. Het aanvraagformulier voor verlof kunt u hier downloaden of opvragen door een mail te sturen naar mevrouw Vooijs via info@limes-katwijk.nl. Uw kind kan ook een formulier ophalen bij de adjunct-directeur.

De schoolleiding zal beoordelen of het verlof kan worden verleend en onder welke voorwaarden. Het verlof wordt toegekend op basis van de criteria van de onderwijswet.

 

 

 

 

Afwezigheid
|
|
Afwezigheid

Snel naar: