Maatwerk

|
|
Maatwerk

Op Limes Praktijkonderwijs kijken we naar de ondersteuningsbehoeftes van elke leerling. Daarbij bieden we zoveel als mogelijk een lesprogramma aan op maat. Dat wil zeggen dat we bij elke leerling afzonderlijk bekijken welk onderwijs het beste bij hem of haar past. Het reken- en taal aanbod kan bijvoorbeeld worden aangepast aan wat de leerling kan en nodig heeft om uiteindelijk een baan te kunnen vinden. Er zijn leerlingen die meer praktijklessen volgen of meer stagelopen. Dit zijn allemaal voorbeelden van onderwijs op maat.

Maatwerkklas

Buiten wat we doen in de reguliere lessen, bieden we ook diverse maatwerktrajecten voor leerlingen die, in vergelijking met de andere leerlingen, extra ondersteuningsbehoeften hebben. Zo hebben we de maatwerkklas. Dit is een groep van maximaal 10 leerlingen die andere lestijden hebben en in een eigen lokaal les krijgen. Het doel is om deze leerlingen in leerjaar 3 in te laten stromen in ons reguliere onderwijs.

In bijzondere gevallen, geven we ook les op locatie. Dit is bedoeld voor leerlingen die door allerlei redenen moeite hebben om naar school te komen. Het uiteindelijke doel is om deze leerlingen onderwijs te bieden en om hen geleidelijk weer naar school te laten gaan.

Pro-VMBO

Voor de leerlingen die net wat meer uitdaging nodig hebben is er de pro-vmbo klas. Leerlingen uit deze klas krijgen de AVO vakken (Nederlands, rekenen Engels en wiskunde) op vmbo- basis niveau aangeboden maar volgen dezelfde praktijklessen als de andere leerlingen op Limes.  De lessen vinden plaats op Limes Praktijkonderwijs en worden gegeven in dezelfde kleine setting als de andere klassen. De theorielessen worden, net als de andere klassen op Limes, gegeven door de mentor.  Als blijkt dat de leerling de lesstof van het vmbo voldoende beheerst, is er in klas 2 een overstap naar het vmbo op Vakcollege Rijnmond mogelijk.  Om toegelaten te worden op het vmbo, moeten de leerlingen wel voldoen aan bepaalde criteria. Indien u hier informatie over wilt, neem gerust contact met ons op via info@limes-katwijk.nl.

 

 

 

Maatwerk
|
|
Maatwerk

Snel naar: