Contactmomenten

|
|
Contactmomenten

Wij hebben diverse momenten waarop we samen met u bespreken hoe het met uw kind gaat.

Voortgangsgesprekken
Drie keer per jaar zijn er de voortgangsgesprekken met de leerlingen en ouders. Tijdens dit gesprek wordt je ontwikkeling en voortgang besproken met de mentor.

Ouderinformatieavonden
Bij de start van het schooljaar is er een informatieavond voor alle ouder(s)/verzorger(s). Deze avond is er ook een kennismaking met de mentor.

Ook organiseren we per leerjaar een informatieavond over de keuze van praktijkvakken, de uitstroomrichting en de stages.

Ouderportaal
Het ouderportaal is de digitale leeromgeving van Limes Praktijkonderwijs. Hier kunt u informatie terugvinden over het huiswerk, behaalde cijfers, aanwezigheid en roosterwijzigingen.

De Nieuwsbrief en Limes Nieuws
Voor elke vakantie ontvangt u per mail de Nieuwsbrief. Hierin staan leuke nieuwsitems over de school, onze leerlingen, ons personeel en ons onderwijs. Er staat ook een agenda in met alle belangrijke data.

Limes Nieuws
Vier keer paar ontvangt en jullie van ons een link naar een filmpje met het Limes Nieuws. In dit filmpje komt er leuk nieuws over van alles en nog wat er op onze school gebeurt. Een leuke aanrader om te kijken! 

 

 

 

 

Contactmomenten
|
|
Contactmomenten

Snel naar: