Op Limes Praktijkonderwijs staan persoonlijke vorming en talentontwikkeling van onze leerlingen centraal. Wij willen hen kennis en vaardigheden meegeven die de basis vormen voor hun verdere (professionele) ontwikkeling.

Uitgelicht

In en om Limes Praktijkonderwijs

Agenda

21 juli 2021 - 22 juli 2021 Voortgangsgesprekken
05 juli 2021 - 09 juli 2021 Inhaalweek
07 juli 2021 Sportdag Klas 1
12 juli 2021 - 27 augustus 2021 Zomervakantie leerlingen
19 juli 2021 - 27 augustus 2021 Zomervakantie
Bekijk de jaarkalender

Check onze Instagram!