Borismethode

|
|
Borismethode

De Borismethode wordt vanaf klas 1 ingezet om te oefenen met de werknemersvaardigheden die nodig zijn voor je stage. Je werkt aan sociale vaardigheden met de Borismethode (Mijn Sova/Weva/Werk).

Tijdens de stages kun je Boris-praktijkverklaringen op verschillende mbo-niveaus halen. Dit houdt in dat als je onderdelen op je stage goed doet, je een erkend certificaat kan behalen op mbo-niveau. De praktijkverklaring is een bewijs dat jij bepaalde vaardigheden beheerst en het kan toegevoegd worden bij je CV als je gaat solliciteren. Het gaat hierbij niet om de theoretische competenties, maar alleen de praktische competenties uit het mbo. Dit vergroot jouw kansen op de arbeidsmarkt.

Branchecursussen

Naast de stages kun je in je laatste jaar ook branchecursussen volgen. Deze zijn bedoeld om jouw kennis te vergroten en je kans op een baan te verhogen. Cursussen waar je aan kunt denken zijn: SWB (veiligheid), Bosmaaier, Heftruck, Lassen, SVA (schoonmaak), Barista, Bloemschikken en Oriëntatie Food. Je behaalt een certificaat na de afronding. Dit vergroot jouw kans op de arbeidsmarkt.

ESF

Limes Praktijkonderwijs ontvangt ESF-subsidie voor arbeidstoeleiding

De minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen heeft ESF-subsidie toegezegd aan de gemeente Leiden, die als centrumgemeente van de arbeidsmarktregio Holland Rijnland voor schooljaar 2022-2023 een aanvraag voor ESF+ 2021-2027 heeft ingediend voor PrO en vso.Voor Limes Praktijkonderwijs betekent dit een ESF-subsidiebedrag van circa € 43.000.Limes Praktijkonderwijs investeert de extra ESF-middelen in arbeidstoeleiding en duurzame arbeidsinpassing / arbeidsintegratie van de eigen leerlingen. De ESF-middelen worden gebruikt om de aansluiting met de regionale arbeidsmarkt -blijvend- te verbeteren door de ESF-middelen in te zetten op intensivering van de externe stages.

Europees Sociaal Fonds

Het Nederlandse kabinet wil ESF+ 2021-2027 tezamen met gemeenten, PrO-/vso-scholen, ROC’s/AOC’s, UWV en het -georganiseerde- bedrijfsleven aanwenden voor kwetsbare werkenden en werkzoekenden (arbeidsmarktregio’s, PrO/vso, Sectoren en DJI), voor sociale Innovatie & voedselhulp. Voor PrO/vso in Nederland is € 15 miljoen ESF-subsidie beschikbaar gesteld voor schooljaar 2022-2023 en € 30 miljoen voor de schooljaren 2023-2024 & 2023-2025. De ESF-subsidie is verdeeld over de 35 arbeidsmarktregio’s in Nederland. De extra ESF-middelen worden door PrO/vso aangewend om de aansluiting met de regionale arbeidsmarkt -blijvend- te verbeteren, zodat de mogelijkheden tot -duurzame- arbeidsinpassing van de leerlingen worden vergroot.

 

 

 

 

Borismethode
|
|
Borismethode

Snel naar: