Elke les is binnen elk vakgebied zo opgebouwd dat de leerling zo zelfstandig mogelijk kan
werken. Wij maken in ons lesaanbod een scheiding tussen theorie- en praktijkvakken.

Hierbij houden we de volgende twee doelen voor ogen:
1. Zelfredzaamheid: de leerling is weerbaar en functioneert zo zelfstandig mogelijk in de
maatschappij. Tijdens het aanbieden van lessen en/of stages staat altijd de vorming van uw
kind centraal. Het gaat om de groei van uw kind naar volwassenheid.
2. Arbeidstoeleiding: de leerling is in staat om via een scholings- en stagetraject een passende
arbeidsplaats te verwerven en te behouden. In sommige gevallen bereidt de leerling zich
voor om een vervolgopleiding op MBO niveau te kunnen volgen.

Praktijkvakken en uitstroomrichtingen

Praktijkvakken

Op Limes Praktijkonderwijs worden in het eerste en tweede jaar de volgende praktijkvakken
aangeboden:
– Techniek
– Groen
– Drama
– Culturele en Kunstzinnige Vorming (CKV)
– Verzorging

 

In leerjaar drie worden er vijf praktijkvakken aangeboden. Aan het eind van het tweede leerjaar kiest de leerling twee van deze vijf praktijkvakken:
– Techniek
– Groen
– Verzorging
– Culturele en Kunstzinnige Vorming (CKV)

Uitstroomrichtingen

Op Limes Praktijkonderwijs kunnen de leerlingen kiezen uit 5 uitstroomrichtingen. Zo kan de
leerling kiezen voor zijn of haar passie. De uitstroomrichtingen zijn:

– Techniek
– Groen
– Horeca
– Zorg & welzijn
– Winkel

 

Techniek
Limes Praktijkonderwijs heeft een mooi en ruim technieklokaal met verschillende
gereedschappen, machines, materialen en alle benodigde apparaten. Bij techniek leren de
leerlingen technische vaardigheden met metaal en hout. Zij maken complete werkstukken en
leren hoe ze onderhoudswerkzaamheden kunnen verrichten.

Groen
Bij het vak groen wordt de theorie in de praktijk geleerd. De leerlingen krijgen les in het
onderhouden van een (moes)tuin in onze eigen moestuin. Ze leren hierbij het juiste gereedschap te gebruiken en de goede werkhouding aan te nemen. Tijdens het onderhoud wordt tijd besteed aan het aanleggen van bestrating, het onderhouden van machines en gereedschap en herkennen en verzorgen van planten en bloemen. Daarnaast is er aandacht voor het vak biologie. In het schoolgebouw is een boeketterie. Dit is een leerwerkplek voor groepen leerlingen uit de school. Zij lopen hier regelmatig stage. De leerlingen en de begeleider kopen zelf de bloemen in op de veiling, verwerken deze tot boeketten en verkopen deze in de boeketterie.

Mediatechnologie
In de onderbouw starten we met het onderdeel drama. Hier worden praktijksituaties nagebootst. De zelfredzaamheid van de leerling staat hierbij centraal. Het vak drama wordt gegeven in een prachtig, speciaal ingericht theater. Bij de onderdelen theatertechniek en mediatechnologie komen alle technieken aan bod die nodig zijn om mensen op een podium te ondersteunen, zoals licht, beeld en geluid. Tijdens interessante activiteiten in ons theater wordt de theorie in de praktijk gebracht.

Winkel
Hier leren de leerlingen alles wat je als winkelmedewerker moet kunnen en weten. Dit zijn
bijvoorbeeld kassawerkzaamheden, vakkenvullen, etaleren, magazijnbeheer en omgang met
klanten. We hebben een ingerichte winkelruimte op school waar de leerlingen in de praktijk
kunnen oefenen.

We hebben ook theorie uren. Deze zijn met name gericht op de competenties
van de leerlingen:
– samenwerken en overleggen
– presenteren
– materialen en middelen inzetten
– leren
– inspelen op de behoeften en verwachtingen van de klant
– kwaliteit leveren
– instructies en procedures opvolgen

Zorg en welzijn
Zorg komt in vele vormen voor in het dagelijks leven. Bijvoorbeeld de zorg voor kinderen,
ouderen, gehandicapten en in het huishouden. Alle vormen komen zowel in de theorie- als
praktijklessen lessen naar voren. Ze doen vaardigheden op als het verzorgen van activiteiten,
maaltijden en schoonmaken.

Horeca
Bij de uitstroomrichting horeca leren de leerlingen de theorie in de praktijk toe te passen
om maaltijden te bereiden. Ze werken met verschillende technieken. Er wordt gebakken en
gebraden en er worden koude gerechten gemaakt. De leerlingen krijgen
voedings- en hygiëneleer. Bij horeca neemt projectonderwijs een grote plaats in.
Projecten die onder andere worden gedaan zijn Masterchef en het bereiden van
een vijfgangendiner voor ouders en stagebegeleiders.

Theorievakken

De mentor geeft les in de algemeen vormend onderwijs vakken. Dit zijn de theorievakken
Nederlands, Engels, rekenen, geschiedenis, aardrijkskunde en leefstijl (sociaal/emotionele
ontwikkeling). In leerjaar 3, 4 en 5 worden de theorievakken Nederlands, Engels, rekenen en
burgerschap gegeven.

 

Diploma praktijkonderwijs

Bekijk hier het examenreglement en handboek examinering van Limes Praktijkonderwijs.

Handboek examinering 2018-2019 (1)

Reglement Diploma PrO, versie 1.8 (1)

 

Sportklas

In de leerjaren 1 t/m 3 kunnen de leerlingen kiezen voor de sportklas. In de sportklas krijgen de leerlingen 2 uur extra gym. Ook worden er leuke clinics georganiseerd. Voorbeelden daarvan zijn: surfen, suppen, lacrosse, longboarden, mountainbiken, boogschieten, skiën, waterpolo en waterskiën.

sportklas-6     sportklas-4