Onderwijs

|
|
Onderwijs

Een combinatie van theorie en praktijkvakken

Onze ervaring leert ons dat leerlingen op praktijkonderwijs beter en makkelijker leren uit de praktijk. Wij maken in ons lesaanbod een scheiding tussen theorie- en praktijkvakken. De helft van het lesprogramma bestaat uit theorievakken en de helft uit praktijkvakken.

Projectonderwijs

Op onze school werken we veel met projecten. Tijdens projectonderwijs krijgen de leerlingen niet alleen les in het lokaal en worden vakken gecombineerd maar er zijn aan een heel aantal projecten leuke activiteiten gekoppeld. Zo gaat klas 1 voor een project ‘Typisch Hollands’  naar het Rijksmuseum en maken zij een rondvaart door Amsterdam. Voor het muziekproject gaan de leerlingen naar een echte muziekstudio om een opname te maken.  Voorbeelden van andere leuke projecten zijn ‘Masterchef’, ‘Geo cache’, ‘Ruimtevaart’ en het ‘Kerstproject’.

Doelen van ons onderwijs

In ons onderwijs houden we de volgende twee doelen voor ogen:

Zelfredzaamheid

We proberen elke leerling te begeleiden naar zelfstandigheid zodat de jongere zich kan redden binnen de huidige maatschappij. In het lesprogramma komen er diverse sociaal-emotionele trainingen aan bod (bijvoorbeeld Rots & Water in de onderbouw). Ook zijn er lessen in werknemersvaardigheden (Mijn Sova/Weva in de bovenbouw).

Arbeidstoeleiding

Een tweede doel van ons onderwijs is scholings- en stagetrajecten aan te bieden zodat elke leerling een passende arbeidsplaats kan verwerven en kan  behouden. Dit doen we door het bieden van onderwijs op maat. In sommige gevallen bereidt de leerling zich voor om een vervolgopleiding op MBO- niveau te kunnen doen.

Beoordeling

Binnen het Nederlandse onderwijs zijn wij verplicht om de vorderingen van uw kind bij te houden. Dit doen wij bij ons op school door:

Rapporten
Drie keer per schooljaar wordt er een rapport met de behaalde resultaten van de vakken en competenties uitgegeven.

Ontwikkel Perspectiefplan (OOP)
Dit plan wordt gemaakt bij de start van uw kind op onze school. Informatie van de basisschool, van u en van uw kind komen hierin samen. Jaarlijks wordt dit plan samen met u bijgesteld tijdens de voortgangsgesprekken.

Individueel Ontwikkelplan (IOP)
In dit plan worden de individuele doelen waaraan uw kind gaat werken weergegeven. De doelen worden elke zes weken door de mentor met uw kind opgesteld en besproken tijdens het IOP gesprek.

Examenmap
Gedurende het schooljaar verzamelen de leerlingen bewijsstukken voor hun examenmap, zoals toetsresultaten, stageverslagen en werkstukken. Als de examenmap volledig is en de leerlingen voldoen aan de eisen met betrekking tot aanwezigheid en het aantal te lopen stage uren, gaan de leerlingen door naar het volgende leerjaar. In de examenmap zitten al je bewijsstukken om in klas 5 examen te mogen doen.

Bizzerd
De leerlingen hebben ook een digitaal portfolio genaamd Bizzerd. In dit portfolio maken de leerlingen een CV en kunnen zij certificaten en andere documenten uploaden die nodig zijn als je gaat solliciteren. Leerlingen kunnen hierin ook foto’s en/of filmpjes uploaden. Dit portfolio blijft in beheer van de leerling, ook als ze van school af zijn.

Ons onderwijs

Gebruik van devices

Op Limes Praktijkonderwijs worden tijdens de lessen gebruik gemaakt van digitale methodes. Ook tijdens het projectonderwijs maken de leerlingen gebruik van een device. Om leerlingen goed voor te kunnen bereiden op de toekomstige maatschappij, vinden we de ontwikkeling van ICT vaardigheden noodzakelijk. Daarom is het van belang dat elke leerling een device tot heeft. Wij bieden nieuwe leerlingen de mogelijkheid om een iPad via school aan te schaffen. U krijgt hierover automatisch een brief na de aanmelding. Als uw kind al een device heeft, mag deze ook worden gebruikt, voorwaarden zijn wel:

  • Er is voldoende ruimte beschikbaar voor de applicaties van school.
  • Het is geen mobiele telefoon.

Mocht u financieel niet in staat zijn een device te kopen, dan kunt u contact opnemen met Stichting Leergeld. Zij helpen ouders met lage inkomens door (een aanzienlijk deel) van de kosten van de aanschaf van leermiddelen te vergoeden.

Mocht u hier gebruik van willen maken dan kun u op het internet zoeken naar ‘Stichting leergeld’ in uw woonplaats. De regelingen kunnen namelijk per gemeente verschillen. Er zijn ook andere leermiddelen waarvoor u terecht kunt bij Stichting Leergeld.

Voor de gemeente Katwijk is dit de link naar de website: Katwijk | Elk kind doet mee.

De uitstroomrichtingen

Op Limes Praktijkonderwijs hebben wij 5 uitstroomrichtingen. Deze sluiten aan op de vraag van de arbeidsmarkt in onze regio. Het is de bedoeling dat de leerlingen een stageplek hebben die aansluit op de uitstroomrichting. Voor alle uitstroomrichtingen kunnen de leerlingen branchecursussen volgen. Deze worden georganiseerd vanuit school en zijn meestal onder lestijd. De leerlingen kunnen certificaten behalen die hun kansen op de arbeidsmarkt vergroot.

Techniek
Limes Praktijkonderwijs heeft een mooi en ruim technieklokaal met verschillende gereedschappen, machines, materialen en alle benodigde apparaten. Bij techniek leren de leerlingen technische vaardigheden met betrekking tot metaal en hout. De leerlingen maken complete werkstukken, leren voor zelfredzaamheid diverse reparaties uit te oefenen en leren hoe ze onderhoudswerkzaamheden kunnen verrichten in en om het huis. Ze leren de leerlingen de basis van fietstechniek en zijn er mogelijkheden om te leren lassen. De leerlingen komen in aanmerking voor assisterende beroepen in de technieksector. Leerlingen die techniek gekozen hebben, krijgen de mogelijkheid tot het volgen van een branchecursus veiligheidstraining heftruck, lassen of SWB.

Groen
Bij het vak groen wordt de theorie in de praktijk geleerd. De leerlingen krijgen les in het onderhouden van een (moes)tuin in onze eigen schooltuin. Ze leren hierbij het juiste gereedschap te gebruiken en een goede werkhouding aan te nemen. Tijdens het onderhoud wordt tijd besteed aan het aanleggen van bestrating, het onderhouden van machines en gereedschap en herkennen en verzorgen van planten en bloemen. Daarnaast is er aandacht voor het vak biologie. De leerlingen die een stageplek hebben in het bloemschikken kunnen lessen boeketterie volgen.  Leerlingen die voor de uitstroomrichting groen hebben gekozen kunnen zich aanmelden voor de branchecursussen veilig werken met de bosmaaier, SWB of bloemschikken.

Horeca
Bij de uitstroomrichting horeca leren de leerlingen alles over de praktijk van het vak horeca: van het bereiden van maaltijden, het leren van snijtechnieken, tot gastheerschap. De leerlingen leren zowel het bakken als het koken en krijgen ook voedings- en hygiëneleer. Tijdens het vak horeca wordt er vaak gewerkt met projecten. Voorbeelden van horeca projecten zijn ‘Masterchef’ en ‘De culturele eetweek’. Voor het vak horeca kunnen de leerlingen diverse branchecursussen volgen van SVO (slagersvakopleiding): oriëntatie food en Barista training.  Leerlingen die uitstromen in het vak horeca hebben werk in de bediening of hebben assisterende beroepen in een keuken van een restaurant, bakkerij of slagerij.

Zorg & welzijn
Zorg komt in vele vormen voor in het dagelijks leven. Bijvoorbeeld de zorg voor kinderen, ouderen, gehandicapten en in het huishouden. Ook voor interesse in andere beroepen in de dienstverlenende sector kan je voor zorg & welzijn kiezen. Alle aspecten komen zowel in de theorie- als in de praktijklessen lessen naar voren. Leerlingen leren activiteiten voor ouderen, gehandicapten en kinderen te organiseren, maaltijden bereiden en schoonmaken. Leerlingen hebben de mogelijkheid om de branchecursussen ‘Woonhulp’ en schoonmaak te volgen. De beroepen waar leerlingen in uitstromen zijn vooral de assisterende beroepen.

Verkoop & Retail
Hier leren de leerlingen alles wat je als winkelmedewerker moet kunnen en weten. Dit zijn bijvoorbeeld kassawerkzaamheden, vakkenvullen, etaleren, magazijnbeheer en omgang met klanten. Leerlingen lopen stages in supermarkten, kledingzaken, bouwmarkten of drogisterijen. We hebben een mooi ingerichte winkelruimte op school waar de leerlingen in de praktijk kunnen oefenen. Ook wordt er aandacht besteed aan reclame en het ontwerpen van een webshop. Ook komen er aspecten van logistiek voorbij. Net zoals bij de uitstroomrichting zorg & welzijn, kunnen leerlingen ook hier terecht voor assisterende beroepen in de dienstverlenende sector, afhankelijk van de branche waarin ze werken. Tijdens de theorie uren leren de leerlingen o.a. de competenties samenwerken, presenteren, instructies en procedures op te volgen en in te spelen op de behoeften en verwachtingen van een klant. De leerlingen die gekozen hebben voor verkoop & retail kunnen de branchecursus kassatraining volgen.

 

 

 

 

Onderwijs
|
|
Onderwijs

Snel naar: