Stage

|
Stage

Stages zijn een belangrijk onderdeel van ons onderwijs. Arbeidstoeleiding is voor de meeste leerlingen het einddoel van ons onderwijs. Om de leerlingen hier goed op voor te bereiden en hun kansen op de arbeidsmarkt te vergroten, is het belangrijk om hen vaardigheden te leren in de vorm van stages. Door middel van stages, kunnen de leerlingen in een veilige setting werknemersvaardigheden ontwikkelen die nodig zijn voor hun toekomst.

Limes praktijkonderwijs heeft een duidelijke stageopbouw ontwikkeld om de geleidelijke overstap van school naar arbeid mogelijk te maken.

Vanaf klas 3 gaan de leerlingen iedere week één dag stagelopen. In klas 4 lopen zij twee dagen stage, en in klas 5 drie dagen. De leerlingen worden hierbij goed begeleid vanuit school en er is een begeleider op de werkvloer vanuit het bedrijf. De stage in jaar 5 moet aansluiten op de gekozen uitstroomrichting.

Wilt u meer weten over onze stages? In ons Stage Handboek 2022-2023 hebben we alles uitgebreid beschreven.

 

 

 

 

Stage
|
Stage

Snel naar: