Aanmelding

|
|
Aanmelding

Persoonlijk kennismakingsgesprek

We zijn blij als we een nieuwe leerling op onze school mogen verwelkomen. We zijn ons ervan bewust dat de stap van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs een belangrijk moment is in het leven van elk kind.

Op Limes Praktijkonderwijs vinden wij een persoonlijke benadering van elke leerling belangrijk. Als uw zoon of dochter het advies praktijkonderwijs heeft gekregen, kunt u uw zoon of dochter bij ons aanmelden via ons aanmeldformulier. Deze kunt u sturen naar onze coördinator onderwijsondersteuning, dhr. M. Slegtenhorst.

Aanmelden zij-instromers

Wanneer uw kind van een andere (praktijk)school wil instromen dan neemt de huidige school van uw kind contact op met de coördinator onderwijsondersteuning van onze school.

Marcel Slegenthorst
E-mailadres: m.slegtenhorst@limes-katwijk.nl
Adres: Louise de Colignylaan 5, 2224 VT Katwijk

 

 

 

 

 

 

 

Aanmelding
|
|
Aanmelding

Snel naar: