Samenwerkingen

|
|
Samenwerkingen

Stichting Andreas College

Het College van Bestuur wordt gevormd door:
De heer M. Domela Nieuwenhuis Nijegaard (bestuurder)

Louise de Colignylaan 2, Katwijk
Telefoon: 071-4013128
Email: secretaris@stichtingandreascollege.nl
website: www.stichtingandreascollege.nl
Bankrekening NL21 RABO 03918641 57 t.n.v. Stichting Andreas College

Correspondentieadres
Postbus 48
2220 AA Katwijk
T.a.v. Bestuurssecretaris

Schoolplan Stichting Andreascollege

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht bestaat uit:

  • De heer W. van Duijn, voorzitter
  • De heer R. van den Berg
  • Mevrouw A. Buitenkamp
  • De heer P. Guijt
  • De heer A. van der Plas
  • Mevrouw E. Parlevliet

Samenwerkingsverband V(S)O Duin- en Bollenstreek

Onze school is aangesloten bij het Samenwerkingsverband V(S)O Duin- en Bollenstreek (www.swvduinenbollenstreek.nl). In het samenwerkingsverband werken scholen samen om voor alle leerlingen in de regio het best mogelijke onderwijs en passende ondersteuning op school te organiseren.

Schoolondersteuningsprofiel (SOP)

Alle scholen in het samenwerkingsverband werken met het Schoolondersteuningsprofiel V(S)O Duin- en Bollenstreek. Hierin staan het onderwijs- en ondersteuningsaanbod van iedere school beschreven. Om te weten welke ondersteuningsmogelijkheden onze school zelf, of met behulp van anderen biedt, kunt u ons schoolondersteuningsprofiel bekijken op: swvduinenbollenstreek.schoolprofielen.nl/

Loket Passend Onderwijs

Het Loket Passend Onderwijs van het Samenwerkingsverband ondersteunt de scholen bij vragen over passend onderwijs voor leerlingen. Scholen kunnen het Loket inschakelen voor vragen en advies omtrent ondersteuning op school en overgangen voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben.

 

 

 

 

Samenwerkingen
|
|
Samenwerkingen

Snel naar: