Beoordeling en examen

|
|
Beoordeling en examen

Wij vinden dat wij, je ouders en jij samen verantwoordelijk zijn voor jouw ontwikkeling. Wij gebruiken vier middelen om je vorderingen en ontwikkeling te laten zien. Dit zijn:

Rapport
In dit document staan al je gemiddelde cijfers van alle theorie- en praktijkvakken en de beoordeling van je competenties.  Driemaal per jaar wordt deze uitgereikt.

Ontwikkel Perspectiefplan (OPP)
Elke leerling heeft een zogenaamd OPP. Dit is een soort plan wat wordt opgesteld aan de hand van de gegevens van je basisschool, en de inbreng van je ouders en van jou. Jaarlijks wordt het OPP in overleg met je ouders en jou, bijgesteld.

Individueel OntwikkelingsPlan (IOP)
Het IOP bevat persoonlijke doelen waar je voor een korte periode aan gaat werken. Deze doelen bespreek je elke zes weken, één op één met je mentor tijdens het IOP gesprek. De mentor helpt je om de doelen te kunnen behalen.

Examenmap & digitaal portfolio
Gedurende je schoolcarrière werk je aan je examenmap en je digitale portfolio. In de examenmap zitten al je bewijsstukken om in klas 5 examen te mogen doen. In het digitale portfolio (Bizzerd) zit een CV en certificaten/documenten die je nodig hebt als je gaat solliciteren. Je kan hierin ook foto’s en/of filmpjes uploaden. 

Examen

Je sluit Limes Praktijkonderwijs af met een examen in klas 5. Dit is een eindpresentatie over wat je allemaal geleerd hebt bij ons op school en tijdens stages. Als je dit goed doet, krijg je het diploma praktijkonderwijs.

Om examen te mogen doen, moet je examenmap in orde zijn. In deze map zitten toetsresultaten en documenten die bewijzen dat je voldoet aan de eisen met betrekking tot je aanwezigheid en de stage uren.

Contact

We hebben verschillende contactmomenten met jullie en jullie ouder(s)/verzorger(s) over de beoordeling.

Voortgangsgesprekken
Drie keer per jaar zijn er de voortgangsgesprekken met de leerlingen en ouders/verzorgers. Tijdens dit gesprek wordt je ontwikkeling en voortgang besproken met je mentor.

Ouderinformatieavonden
Bij de start van het schooljaar is er een informatieavond voor alle ouder(s)/verzorger(s). Deze avond is er ook een kennismaking met je mentor en je ouder(s)/verzorger(s).

Ook organiseren we per leerjaar een informatieavond over de keuze van praktijkvakken, de uitstroomrichting en de stage.

Ouderportaal
Het ouderportaal is digitale leeromgeving van Limes Praktijkonderwijs. Hier kunnen je ouder(s)/verzorger(s) informatie terugvinden over het huiswerk, je cijfers, aanwezigheid en roosterwijzigingen.

De Nieuwsbrief en Limes Nieuws
Voor elke vakantie ontvangen jullie en alle ouders/verzorgers de Nieuwsbrief. Hierin staat leuk nieuws over van alles en nog wat er op onze school gebeurt.

Vier keer paar ontvangen je ouder(s)/verzorger(s) en jullie van ons ook een link naar een filmpje met het Limes Nieuws. Een leuke aanrader om te kijken!

 

 

 

 

Beoordeling en examen
|
|
Beoordeling en examen

Snel naar: