Begeleiding en ondersteuning

|
|
Begeleiding en ondersteuning

Iedere klas heeft een eigen mentor. Hij of zij is het eerste aanspreekpunt voor jou en je ouders. De mentor geeft alle theoretische vakken en is ook je coach en begeleider. Als je ergens mee zit zal de mentor de eerste zijn die je helpt.

Naast de mentor is er op school ook een onderwijsondersteuningsteam. Dit team bestaat uit diverse specialisten die jou, uiteraard in overleg met je ouders/verzorgers en de mentor kunnen helpen. Wij hebben op school:

Coördinator onderwijsondersteuning

Bij sociaal-emotionele, leer- of gedragsproblemen kan de mentor de coördinator onderwijsondersteuning inschakelen om te helpen. Hij bekijkt dan samen met jou welke ondersteuning jij nodig hebt en wat het beste bij jou past. Dit kan iemand zijn die op Limes werkt, maar het kan ook iemand zijn van buiten school.

Dyslexiecoach

Wij houden vanaf je start op het Limes Praktijkonderwijs rekening met je dyslexie.

Twee keer per jaar heb je een coachingsgesprek met de dyslexiespecialist. Je bespreekt dan hoe het met je gaat en welke ondersteuning en hulpmiddelen het beste bij jou passen. We werken met een dyslexiepas met afspraken en geven we Kurzweiltrainingen zodat jij precies hoe je daarmee om kunt gaan als dat nodig is.

Remedial Teacher

De remedial teacher is er voor je als je moeite hebt met de leerstof. We gaan met jou in gesprek om een plan te maken hoe we jou kunnen ondersteunen.

NT2 docent

Is Nederlands niet je eerste taal, dan kan onze NT2 docent je helpen met Nederlands. Leerlingen krijgen in een klein groepje extra les in de Nederlandse taal.

Schoolmaatschappelijk werkster

Sommige leerlingen hebben ondersteuning nodig op het sociaal-emotioneel gebied. Dit kan van alles zijn. Op school hebben we een maatschappelijk werker die je hierbij kan helpen.

Ook als je ouders vragen hebben over bijvoorbeeld opvoeding, kunnen ze bij onze schoolmaatschappelijk werkster terecht.

Antipest coördinator

Het is heel vervelend als je wordt gepest op school. De antipestcoördinator gaat samen met jou kijken wat eraan gedaan kan worden. In het anti-pestprotocol staat wat we onder pesten verstaan en wat we eraan doen.

Vertrouwenspersonen

Voor problemen van vertrouwelijke aard kunnen de leerlingen terecht bij onze vertrouwenspersonen. De vertrouwenspersoon gaat met de leerling in gesprek en geeft advies en zoekt, als de leerling dat wil, samen met de leerling naar een oplossing.

  • Meneer R. Balfoort is de vertrouwenspersoon voor de jongens
  • Mevrouw M. Jagersma is de vertrouwenspersoon voor de meisjes

 

 

 

 

Begeleiding en ondersteuning
|
|
Begeleiding en ondersteuning

Snel naar: