Wat kunnen we van elkaar verwachten

|
|
Wat kunnen we van elkaar verwachten

Voor ons is ouderbetrokkenheid erg belangrijk. Mocht u als ouder/verzorger, buiten de standaard contactmomenten, om iets willen bespreken, dan kunt u altijd contact zoeken met de mentor van uw kind. De mentor is het eerste aanspreekpunt voor ouders/verzorgers.

Ook willen we ouders/verzorgers de gelegenheid geven om mee te praten en denken over allerlei zaken die met ons onderwijs te maken hebben.  Hiervoor hebben we een op Limes Praktijkonderwijs een ouderraad. U kunt hier meer lezen over de ouderraad.

Wat kunnen we van elkaar verwachten
|
|
Wat kunnen we van elkaar verwachten

Snel naar: