Financiën

|
|
Financiën

Schoolkosten

Categorie 1 (Kosten voor rekening school) lesmateriaal
Het gaat om lesmateriaal dat een leerling in een specifiek jaar nodig heeft, waaronder:

 • leerboeken
 • werkboeken
 • project boeken en tabellenboeken
 • examentrainingen en examenbundels
 • eigen leermateriaal van de school en bijbehorende cd’s en dvd’s en licenties van digitaal lesmateriaal

 

Categorie 2 (Kosten voor rekening van de ouders) persoonsgebonden materiaal
Het gaat hierbij om kosten voor voorgeschreven persoonsgebonden materiaal dat langer dan een jaar mee gaat, waaronder:

 • agenda
 • rekenmachine
 • schrift, multomap, pennen en dergelijke
 • gereedschap
 • sportkleding
 • praktijkkleding

 

Categorie 3 (Kosten voor rekening van de ouders) aanschaf iPad
Het gaat hierbij om de aanschaf van een iPad voor de leerlingen van de 1e klas, de iPad kan in 1 termijn of 36 termijnen worden aangeschaft via een externe partij.

 

Categorie 4 Vrijwillige Ouderbijdrage
Het gaat hierbij om extra activiteiten buiten het verplichte onderwijsprogramma, georganiseerd door het bevoegd gezag, waaronder:

 • excursies
 • introductiekamp
 • kerstviering
 • bijles, huiswerkbegeleiding en examentraining
 • Activiteitenkamp

Ouders kunnen niet verplicht worden de vrijwillige bijdrage te voldoen. Leerlingen mogen hierdoor niet worden uitgesloten van deelname of een alternatief aangeboden krijgen. De school heeft de vrijwillige ouderbijdrage nodig om de extra activiteiten doorgaan te kunnen laten vinden. Bij onvoldoende betalende deelnemers houdt de school zich het recht voor de activiteit te kunnen annuleren.

Stichting Leergeld

Mocht u financieel niet in staat zijn een device te kopen, dan kunt u contact opnemen met Stichting Leergeld. Zij helpen ouders met lage inkomens door (een aanzienlijk deel) van de kosten van de aanschaf van leermiddelen te vergoeden.

Mocht u hier gebruik van willen maken dan kun u op het internet zoeken naar ‘Stichting leergeld’ in uw woonplaats. De regelingen kunnen namelijk per gemeente verschillen. Er zijn ook andere leermiddelen waarvoor u een beroep kunt doen op Stichting Leergeld.

Voor de gemeente Katwijk is dit de link naar de website: Katwijk | Elk kind doet mee.

Instemming medezeggenschapsraad

De oudergeleding van de medezeggenschapsraad heeft instemmingsrecht op het schoolkostenbeleid en de hoogte en bestemming van de vrijwillige ouderbijdrage.

Betaling van de kosten

Eind september ontvangt u een e-mail via Wis Collect (zorg altijd dat het juiste mailadres bij ons bekend is) met een link, waarna u de jaarnota kunt bekijken en via iDEAL kunt betalen. Wij bieden u ook de mogelijkheid om de schoolkosten in termijnen te betalen.

Voor bepaalde reizen, excursies of activiteiten die via inschrijving gaan, ontvangt u later in het schooljaar een aparte mail.

Link naar: Limes-Toelichting-Schoolkosten-2022-2023_def

 

 

 

 

Financiën
|
|
Financiën

Snel naar: