Lessen

Op onze school krijg je niet alleen theorie maar ook heel veel praktijkonderwijs. Elke dag heb je theorievakken, afgewisseld met praktijkvakken. Uit ervaring weten wij namelijk dat jij veel makkelijker leert uit de praktijk. Dit zijn de vakken per leerjaar:

Leerjaar 1 en 2

In de onderbouw krijg je alle praktijkvakken. Zo krijg je een goed beeld van wat je leuk vindt en wat je goed kunt. De praktijkvakken zijn:

  • Techniek
  • Groen
  • Drama
  • Culturele en Kunstzinnige Vorming (CKV)
  • Verzorging

Naast deze vakken krijg je ook algemeen vormend onderwijs (avo). Dit zijn vakken als Nederlands, Engels, rekenen, wiskunde en geschiedenis. Ook krijg je elke week 2 uur gym.

Leerjaar 3

Je hebt de eerste twee jaar alle praktijkvakken gehad en nu mag je kiezen voor de twee praktijkvakken die jij het leukst vindt. Het vak verzorging wordt in het derde jaar ook uitgebreid met horeca. Ook in klas 3 krijg je 2 uur per week gym.

Leerjaar 4 en 5

Voor leerjaar 4 en 5 kies je één uitstroomrichting: één praktijkvak welke het beste bij je past en waar je misschien wel zou willen gaan werken. Je kiest dan ook een stage die past bij je uitstroomrichting. De uitstroomrichtingen zijn:

  • Techniek
  • Groen
  • Horeca
  • Zorg & welzijn
  • Verkoop & Retail

Projectonderwijs

Op Limes werken we veel met projecten. Je krijgt niet alleen les in het lokaal en vaak gaat het ook niet over één vak maar worden juist vakken met elkaar gecombineerd. Aan een heel aantal projecten zijn leuke activiteiten gekoppeld. Zo gaat klas 1 voor het project ‘Typisch Hollands’ naar het Rijksmuseum en doen zij een rondvaart door Amsterdam. Voor het muziekproject gaan de leerlingen naar een echte muziekstudio om een opname te maken.  Voorbeelden van andere leuke projecten zijn ‘Masterchef’, ‘Geo cache’, ‘Ruimtevaart’ en het ‘Kerstproject’. 

 

 

 

 

Lessen

Snel naar: