Daarom Limes Praktijkonderwijs

Op Limes Praktijkonderwijs staat de persoonlijke vorming en talentontwikkeling van onze
leerlingen centraal. Wij helpen hen kennis en vaardigheden op te doen die de basis vormen
voor hun verdere (professionele) ontwikkeling.

 

Dit doen wij door:

Praktijkonderwijs

We geven praktijkonderwijs in onze klaslokalen, op leerpleinen en in de praktijkruimtes. Zelfredzaamheid en toeleiding naar werk zijn hierbij de sleutelwoorden. Sociale en communicatieve vaardigheden zijn opgenomen in ons lesprogramma. Ook stages spelen een belangrijke rol.

Goede en persoonlijke begeleiding

Onze docenten en onderwijsassistenten zijn uitstekend opgeleid en gemotiveerd om uw zoon of dochter te coachen. Ieder leerling heeft een ander leertempo en dat begrijpen wij en houden rekening met iedere leerling afzonderlijk.

Kleinschalig

We bieden de sfeer van een kleine, persoonlijke school. Dit geeft onze leerlingen een veilige omgeving waarin ze kunnen groeien.

Uitstekende zorg

Samenwerken aan talent vraagt om goede onderlinge contacten. We doen het samen. U als ouders, de leerling en wij als school hebben hetzelfde doel voor ogen: een mooie toekomst voor uw kind. Er is speciale aandacht voor leerlingen die extra steun en begeleiding nodig hebben, zoals schoolmaatschappelijk werk, logopedie en dyslexie-coaching.

Up to date technologie

Wij maken zo veel mogelijk gebruik van digitale leeromgevingen. Iedere leerling heeft een tablet in bruikleen. In alle lokalen hangt een smartboard en een beamer.

Leuke activiteiten

Op Limes Praktijkonderwijs is er ruimte voor leuke activiteiten. Voor leerlingen start het eerste schooljaar met een kennismakingskamp. Verder worden er ook diverse activiteiten georganiseerd, zoals schoolreizen, een ski-kamp en een bijzonder eindfeest.

Christelijk karakter

Limes Praktijkonderwijs is een christelijke school. Dit komt o.a. tot uiting in onze dagopeningen en in de vieringen van de christelijke feesten.

Veiligheid en respect

Onze leerlingen ervaren dat ze ertoe doen, dat ze er bij horen. De onderlinge betrokkenheid en veiligheid op school is groot. Wij doen er alles aan om dit te bevorderen.