Limes Praktijkonderwijs laat leerlingen leren door veel praktijkervaringen op te doen. Ze leren dus hun grenzen te verleggen door te doen. De theorie wordt gekoppeld aan praktische opdrachten en stages. We kijken daarbij naar wat uw zoon of dochter kan en graag wil.

Leerjaar 1 en 2

In de onderbouw krijgen de leerlingen alle praktijkvakken. Zo krijgen zij een goed beeld van wat ze leuk vinden en goed kunnen. De praktijkvakken zijn:
• techniek
• groen
• media
• cultureel kunstzinnige vorming (ckv)
• zorg en dienstverlening
Naast deze praktijkvakken krijgen de leerlingen op Limes Praktijkonderwijs ook algemeen vormend onderwijs (avo). Dit zijn vakken als Nederlands, Engels, rekenen, wiskunde en geschiedenis.

Leerjaar 3

Aan het eind van het tweede leerjaar maken de leerlingen een keuze voor twee van de vijf praktijkvakken. Zij hebben in de eerste twee jaar ervaring opgedaan in de verschillende mogelijkheden en mogen nu kiezen voor twee richtingen waar zij de meeste affiniteit mee hebben. Zo krijgen zij in leerjaar drie meer inzicht in de richting die zij uiteindelijk willen kiezen aan het eind van leerjaar drie. Het vak zorg en dienstverlening wordt in het derde leerjaar ook uitgebreid met horeca.

Leerjaar 4 en 5

Aan het eind van het derde jaar kiest de leerling uiteindelijk voor één uitstroomrichting. De uitstroomrichtingen zijn:
• techniek
• media
• groen
• zorg en dienstverlening

– winkel
– zorg
– horeca

Deze uitstroomrichtingen sluiten aan bij de praktijkvakken uit de onderbouw. Omdat de uitstroomrichting zorg & dienstverlening uit veel verschillende onderdelen bestaat, is daar gekozen om de richting te verdelen in winkel, zorg en horeca. Uw zoon of dochter heeft dus veel te kiezen op Limes Praktijkonderwijs.

Sportklas

In de leerjaren 1 t/m 3 kunnen de leerlingen kiezen voor de sportklas. In de sportklas krijgen de leerlingen 2 uur extra gym. Ook worden er leuke clinics georganiseerd. Voorbeelden daarvan zijn: surfen, suppen, lacrosse, longboarden, mountainbiken, boogschieten, skiën, waterpolo en waterskiën.

sportklas-6     sportklas-4