Afwezigheid

Plotseling noodzakelijk ziekteverzuim van een leerling moet voor het eerste lesuur diezelfde dag telefonisch (via nummer 071-4029990) aan de school worden doorgegeven. Is een leerling langer dan drie dagen ziek, dan verwachten wij dat u uw kind de vierde dag opnieuw ziek meldt.

Op stagedagen geldt: bij ziekte tijdens stage belt de leerling zelf het stagebedrijf af voordat de stage zou starten. Ouders bellen tussen 8.00u en 9.00u naar de stagebegeleider van school. De brief met de bijbehorende telefoonnummers zijn naar de ouders verstuurd (via mail en per post).

Verlof

Verlof binnen de schooltijden kunt u uitsluitend bij de directie aanvragen. Deze zal beoordelen of het verlof kan worden verleend en onder welke voorwaarden. Het formulier kunt opvragen bij mevrouw D. Vooijs.