Afwezigheid

Plotseling noodzakelijk ziekteverzuim van een leerling moet vóór 8.30 uur op diezelfde dag
aan de school worden doorgegeven telefonisch 071 402 99 90 of 071 406 10 80 of via het
ouderportaal van SOM. Is een leerling langer dan drie dagen ziek, dan verwachten wij dat u uw
kind de vierde dag opnieuw ziek meldt.

Verlof

Verlof binnen de schooltijden kunt u uitsluitend bij de directie aanvragen. Deze zal beoordelen of het verlof kan worden verleend en onder welke voorwaarden. Het formulier kunt opvragen bij mevrouw D. Vooijs.