Daarom Limes Praktijkonderwijs

Op Limes Praktijkonderwijs staat de persoonlijke vorming en talentontwikkeling van onze
leerlingen centraal. Wij helpen hen kennis en vaardigheden op te doen die de basis vormen
voor hun verdere (professionele) ontwikkeling.

Dit doen wij door:

Verschillende vormen van praktijkonderwijs

We geven Praktijkonderwijs in zowel een klassensituatie als in praktijkruimten. Zelfredzaamheid
en toeleiding naar werk zijn hierbij de sleutelwoorden. Sociale en communicatieve vaardigheden zijn opgenomen in ons lesprogramma. Ook stages spelen een belangrijke rol in ons onderwijsproces.

Goede en persoonlijke begeleiding

Onze docenten en onderwijsassistenten zijn gemotiveerd om uw zoon of dochter te coachen.
Wij houden hierbij rekening met iedere leerling afzonderlijk. Elke klas heeft een mentor die de
leerlingen persoonlijk kent en hen daarom uitstekend kan begeleiden.

Kleinschalig

We bieden de sfeer van een kleine, persoonlijke school. Dit biedt de leerlingen een veilige
omgeving waarin ze kunnen groeien.

Uitstekende zorg

Samen werken aan talent vraagt om goede onderlinge contacten. Er is speciale aandacht
voor leerlingen die extra steun en begeleiding nodig hebben, zoals bijvoorbeeld
schoolmaatschappelijk werk en dyslexie-coaching.

Up to date technologie

In alle lokalen hangen een smartboard en een beamer. Wij maken veel gebruik van een digitale
leeromgeving. Iedere leerling werkt op een tablet.

Leuke activiteiten

Op Limes Praktijkonderwijs is er ook ruimte voor leuke activiteiten. Voor nieuwe leerlingen
start het schooljaar met een kennismakingskamp. Voor de andere jaren worden er ook diverse
activiteiten georganiseerd, zoals schoolreizen en een ski-kamp. Ook worden er elk jaar een
nieuwjaarsgala en een eindfeest georganiseerd.

Christelijk karakter

Limes Praktijkonderwijs is een christelijke school. Dit komt o.a. tot uiting in onze dagopeningen
en in de vieringen van de christelijke feesten.

Veiligheid en respect

Onze leerlingen ervaren dat ze ertoe doen, dat ze erbij horen. De onderlinge betrokkenheid en
veiligheid op school is groot. Wij doen er alles aan om deze te bevorderen.

 


Op Limes Praktijkonderwijs is het belangrijk dat je je talenten leert ontdekken en gebruikt maakt van je talent. We proberen leerlingen uit te dagen om hun grenzen te verleggen. Hieronder zie je verschillende filmpjes waarin leerlingen van Limes vertellen over hun talent.