Jaarkalender

24 februari - 28 februari

Voorjaarsvakantie

We verwelkomen onze leerlingen en medewerkers graag weer op dinsdag 3 maart!

02 maart

Studiedag

Vandaag zijn de leerlingen nog een extra dag vrij i.v.m. een studiedag van het personeel van Limes Praktijkonderwijs.

09 maart - 13 maart

Themaweek

Deze week is de themaweek op school. Meer informatie hierover volgt later.

09 maart

Voortgangsgesprekken

Vandaag vinden de gesprekken over de voortgang van uw kind plaats met de mentor. U ontvangt hiervoor een uitnodiging van de mentor. 

10 maart

Voortgangsgesprekken

Vandaag vinden de gesprekken over de voortgang van uw kind plaats met de mentor. U ontvangt hiervoor een uitnodiging van de mentor.

08 april

Voorstelling Soldaat van Oranje

Met alle leerlingen zullen we een bezoek brengen aan de musical ‘Soldaat van Oranje’. De musical zal rond 14.00 uur beginnen en rond 17.30 uur afgelopen zijn. Het schoolrooster zal voor de leerlingen deze dag aangepast zijn. Hierover later meer informatie.

10 april

Goede vrijdag

13 april

Tweede Paasdag

24 april - 05 mei

Meivakantie

We verwelkomen onze leerlingen graag weer op woensdag 6 mei!

11 mei

Studiedag

Vandaag zijn de leerlingen een dag vrij i.v.m. een studiedag van het personeel van Limes Praktijkonderwijs.

21 mei - 22 mei

Hemelvaart

02 juni

Organisatiedag

Deze dag zijn de leerlingen een dag vrij i.v.m. een organisatiedag van het personeel van Limes Praktijkonderwijs.

08 juni

Examen Praktijkonderwijs

Vandaag vinden de examens (eindpresentaties) plaats op Limes Praktijkonderwijs

10 juni

Uitslag Pro examen

Vandaag krijgen alle leerlingen de uitslagen van de examens. Ze worden door hun mentor gebeld.

29 juni

Voortgangsgesprekken

Vandaag vinden de gesprekken over de voortgang van uw kind plaats met de mentor. U ontvangt hiervoor een uitnodiging van de mentor. 

30 juni

Voortgangsgesprekken

Vandaag vinden de gesprekken over de voortgang van uw kind plaats met de mentor. U ontvangt hiervoor een uitnodiging van de mentor. 

06 juli

Diplomering

Vandaag vindt de diplomering plaats op Limes Praktijkonderwijs. Alle geslaagden ontvangen het diploma praktijkonderwijs.

06 juli - 10 juli

Halve dagen week en inhaalweek

Deze week hebben de leerlingen les tot 13.00 uur. Leerlingen die nog opdrachten moeten inhalen, doen dit van 13.00 tot 17.00 uur.

13 juli

Start zomervakantie leerlingen

Vanaf deze week hebben de leerlingen zomervakantie. Het personeel van Limes is deze week nog werkzaam op school.

20 juli - 28 augustus

Zomervakantie

We verwelkomen onze leerlingen en medewerkers graag weer op maandag 31 augustus!